Vad är Zyloric?

Allt man behöver veta om allopurinol, vilker reducerar urinsyranivåerna i kroppen.

Köpa Zyloric receptfritt

Beställa Zyloric Säkert på Nätet

Pris Zyloric tabletter från 738 Kr

  • Dosering: Zyloric tabletter 100 mg / 300 mg
  • Pris Zyloric tabletter (inkl. läkarkonsult): från 739 Kr

Att beställa Zyloric utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar Zyloric?

Zyloric är en typ av mediciner som kallas xantinoxidashämmare. Allopurinol används för att minska nivåerna av urinsyra i kroppen. Urinsyra produceras av ett enzym i kroppen som kallas xantinoxidas. Allopurinol bromsar funktionen hos detta enzym och som resultat minskas nivåerna av urinsyra.

Huvudsakliga användningen av allopurinol är att motverka giktattacker, vilket inträffar som ett resultat av uppbyggnad av urinsyrakristaller i lederna. Det är dessa kristaller som orsakar den karakteristiska smärtan och inflammationen av gikt. Genom att sänka produktionen av urinsyra kan uppflammande av gikt förhindras.

Vilka är de möjliga biverkningarna med allopurinol?

Mediciner och deras möjliga biverkningar kan påverka personer på olika sätt. Det följande är några biverkningar som är kända att vara kopplade till allopurinol. Bara för att en biverkning står listad här betyder det inte att alla personer som tar den här medicinen råkar ut för den eller någon annan biverkning.

Vanliga (påverkar 1 av 10 och 1 av 100 personer)

  • Hudutslag.

Om man får hudutslag ska man sluta att ta allopurinol och kontakta läkare. Om utslagen är milda kan läkaren komma att saga att man ska ta medicinen igen med med en lägre dos. Om man börjar med medicinen igen och utslagen kommer tillbaka ska dock allopurinol slutas att tas permanent.Zyloric Aspen

Zyloric bipacksedel

Relaterade produkter gikt

  • Colrefuz
  • Adenuric
Apotek på nätet