Vad är Xyzal?

Xyzaltabletter innehåller den aktiva ingrediensen levocetirizindihydroklorid, som är ett läkemedel av typen icke-seditiv antihistamin. Det agerar genom att blockera histamin. Histamin är ett ämne som kroppen producerar som en del av sitt försvar. Det lagras i celler som kallas mastceller, dessa finns i de flesta vävnader i kroppen. När kroppen reagerar på ett främmande ämne (allergen, kan vara te.x. pollen) stimulerar detta mastcellerna att utsöndra histamin.

Det histamin som släpps ut binder till sin receptor (H-1-receptorer), detta skapar en kedjereaktion som resulterar i en allergisk reaktion. Det orsakar ökat blodflöde till området med reaktionen, och det leder också till att andra ämnen som bidrar till symptomen vid allergi utsöndras. Allt detta har alltså resultatet att man får symptom för allergi.

Köpa Xyzal receptfritt

Beställa Xyzal Säkert på Nätet

Pris Xyzal lösningen 451 Kr

 • Dosering: Xyzal lösningen 0.5 mg/ml
 • Pris Xyzal lösningen (inkl. läkarkonsult): 1 flaska – 451 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Xyzal på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket.

Vad kan Xyzal användas till?

Vid hösnuva orsakar histamin inflammation i näsa, ögon, hud eller luftvägarna och det leder till klåda och rinnande ögon, snuva, nysningar och täppt näsa. Levocetirizins funktion är att blockera histaminreceptorer. Det stoppar inte den faktiska utsöndringen av histamin från mastcellerna, men det blockerar det från att binda till receptorerna. Detta stoppar i sin tur utsöndring av andra ämnen som vanligtvis utsöndras vid allergiska reaktioner och det ökade blodflödet till området sker inte heller, vilket gör att symptomen av hösnuva inte uppstår, eller är reducerade.

Andra användningsområden?

Levocetirizin kan också användas för att lindra symptom det som kallas kronisk idiopatisk urtikaria. Detta är en kronisk klåda, lik nässelutslag, men utan någon uppenbar orsak. Blockering av histaminets lindrar klådan och reducerar de utslag som är förknippade med tillståndet. Levocetirizin ingår i gruppen icke-seditiva antihistaminer då det inte kommer in i hjärnan i någon betydelsefull mängd, för att bli dåsig låg. Men en del kan uppleva lite sömnighet eller trötthet.

 • Finns som tabletter eller oral lösning;
 • Effektiv lindring av allergisymptom;
 • Tas en gång om dagen.Xyzal ucb

Xyzal bipacksedel

Relaterade produkter allergier

 • Avamys
 • Flixonase
 • EpiPen
 • Optilast (Lastin)
 • Nasonex
 • Nasacort
 • Rapitil
 • Jext
Apotek på nätet