Zestril AstraZenecaAnvändningar

Lisinopril används för att behandla högt blodtryck. Att sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra stroke, hjärtattacker och njurproblem. Det används också för att behandla hjärtsvikt och för att förbättra överlevnaden efter en hjärtattack.

Lisinopril tillhör en klass av läkemedel kända som ACE-inhibitorer. Det fungerar genom att få blodkärl att slappna av så att blodet kan flöda lättare.

Köpa Zestril receptfritt ↓

Beställa Zestril Säkert på Nätet

Pris Zestril 410 Kr

  • Dosering: 5 mg. / 10 mg. / 20 mg. Lisinopril
  • Pris Zestril (inkl. läkarkonsult): 410 Kr

Här kan man beställa Zestril på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur man använder Zestril

Ta denna medicin via munnen med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, vanligen en gång per dag.

Om du använder suspensionsvarianten av denna medicin ska du skaka flaskan väl före varje dos. Mät noggrant upp dosen med hjälp av en speciell mätanordning/sked. Använd inte ett hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. För barn är doseringen också baserad på vikten.

För att minska din risk för biverkningar kan din läkare instruera dig till att börja denna medicin med en låg dos och sedan gradvis öka dosen. Följ din läkares instruktioner noggrant.

Biverkningar

Yrsel, svimningskänsla, trötthet eller huvudvärk förekomma när kroppen anpassar sig till medicinen. Torrhosta kan också förekomma. Om någon av dessa biverkningar kvarstår eller förvärras ska du snarast kontakta läkare eller apotekare.

För att minska risken för yrsel och svimningskänsla ska du resa dig upp långsamt när du reser från sittande eller liggande ställning.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat denna medicin för att han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningarna. Många människor som använder denna medicin har inga allvarliga biverkningar.

Trots att lisinopril kan användas för att förhindra njurproblem eller behandla människor som har njurproblems, kan det också i sällsynta fall orsaka allvarliga njurproblem eller göra dem värre. Din läkare kommer att kontrollera din njurfunktion medan du tar lisinopril. Tala om för din läkare omedelbart om du har några tecken på njurproblem såsom en förändring av mängden urin.

Zestril bipacksedel

Apotek på nätet