Vad är Vesicare?

Vesicare innehåller solifenacinsuccinat som sin aktiva substans. Solifenacin är en medlem av gruppen antikolinerga och antimuskarina läkemedel. När den naturliga transmittern acetylkolin, som agerar på muskarinreceptorer på urinblåsans detrusormuskel, stimuleras drar detrusormuskeln ofrivilligt ihop sig vilket får urinblåsan att tömma sig från urinen.

Detta är en “ofrivillig” process, vilket innebär att man inte har medveten kontroll över denna kroppsfunktion – det bara händer. Vesicare stoppar acetylkolin från att nå receptorerna i detrusormuskeln, vilket hindrar dem från att dra ihop sig för ofta.

Köpa Vesicare receptfritt

Beställa Vesicare Säkert på Nätet

Pris Vesicare tabletter 1 029 Kr

  • Dosering: Vesicare tabletter 5 mg
  • Pris Vesicare tabletter (inkl. läkarkonsult): 30 tabletter – 1 029 Kr

Här kan man beställa Vesicare på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur man använder Vesicare

Vesicare är en filmdragerad tablet som finns i styrkorna 5 mg och 10 mg. Normalt är dosen 5 mg per dag. Vissa personer behöver 10 mg medan andra med måttliga till svåra njur och leversjukdomar inte får ta mer än 5 mg per dag. Läkaren talar om vilken dos man ska ta. Tabletterna sväljs hela med vatten men att ta dem runt måltiderna är inte viktigt. Avbryt inte denna medicinering med mindre än att läkaren konsulterats eftersom symptomen på överaktiv blåsa kan förvärras eller komma tillbaka.

Vasicares biverkningar

Torr mun är en mycket vanlig biverkning. Vanligt rapporterade oönskade biverkningar inkluderar suddig syn och problem med matsmältningssystemet såsom illamående, rapande, matsmältningsproblem och magoro eller magvärk. En del personer får trötthet/sömnighet, infektioner i urinvägarna eller urinblåsan, problem med att urinera, vätskeansamling i nedre benen, gastroesofageal refluxsjukdom och torra ögon och näspassager.Vesicare Astellas

Vesicare bipacksedel

Apotek på nätet