Vad är Valaciclovir?

Valaciclovir används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av virus. Hos barn används det för att behandla munsår (orsakade av herpes simplex) och vattkoppor (orsakade av varicella zoster). Hos vuxna används det för att behandla bältros (orsakade av herpes zoster) och munsår. Valaciclovir används också för att behandla genital herpes. Hos personer med frekventa utbrott används den här medicinen för att minska antalet framtida episoder.

Köpa Valaciclovir receptfritt

Beställa Valaciclovir Säkert på Nätet

Pris Valaciclovir tabletter 470 Kr

  • Dosering: Valaciclovir tabletter 500 mg
  • Pris Valaciclovir tabletter (inkl. läkarkonsult): 10 tabletter – 470 Kr

Det är lagligt i Sverige att köpa Valaciclovir på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta fungerar genom ett nätbaserat recept, som kan fås genom att fylla i ett frågeformulär på nätet.

Försiktighetsåtgärder

Se även avdelningen Biverkningar. Innan man tar Valaciclovir bör man tala om för läkare eller apotekare om man är allergisk mot det; eller mot aciklovir; eller om man har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergisk reaktion eller andra problem. Tala med apotekaren för mer information.

Biverkningar Valaciclovir

Illamående, magsmärtor, huvudvärk eller yrsel kan förekomma. Om någon av dessa åkommor håller sig kvar eller blir värre ska man snarast kontakta läkare eller apotekare. Kom ihåg att läkaren skrev ut medicinen eftersom han eller hon bedömde att fördelarna var större än risken för biverkningar. Många personer som använder denna medicin upplever inga allvarliga biverkningar.Valaciclovir Teva

Valaciclovir bipacksedel

Relaterade produkter herpes

  • Aciklovir
  • Valtrex
  • Famvir
Apotek på nätet