Vad används Utrogestan-kapslar för?

Utrogestankapslar används för kvinnor som inte har genomgått en hysterektomi, som tar östrogenbaserad hormonersättningsterapi (HRT) för klimakteriet. Utrogestan används för att motverka effekten av östrogen på livmodersslemhinnan och minska risken för endometricancer hos dessa kvinnor.

Köpa Utrogestan receptfritt ↓

Beställa Utrogestan Säkert på Nätet

Pris Utrogestan 505,00 Kr

  • Dosering:  100 mg. 30 kaps. – 200 mg. 21 vaginalkaps.
  • Pris Utrogestan (inkl. läkarkonsult): tabletter – kaps – 505,00 Kr

Att beställa Utrogestan utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar Utrogestan-kapslar?

Hos kvinnor med intakt livmoder stimulerar östrogenbaserad HRT tillväxt och uppbyggnad av livmodersslemhinnan (endometrium). Detta kan leda till endometricancer om tillväxten inte bromsas. Progesteron fungerar genom att motverka östrogenets effekt på livmodersslemhinnan.

Utrogestan-kapslar tas som en del av den månatliga östrogencykeln. Progesteronet får livmodersslemhinnan att avstötas som en blödning, som menstruation. Detta minskar riskerna för endometricancer, även om den inte eliminerar risken fullständigt. Att ta progesteron med östrogen är känt som kombinerad HRT.

Hur ska jag ta Utrogestan?

Använd den här medicinen exakt som den ordinerats dig. Använd inte större mängd eller under längre tid än vad läkaren rekommenderat. Följ instruktionerna på din receptetikett. Utrogestan ges ibland under en kort tidsperiod, såsom 6 till 12 dagar per tillfälle under en menstruationscykel.

Att följa ditt doseringsschema är mycket viktigt för att den här medicinen ska vara effektiv. Försök att inte missa någon dos. Medicinen kommer med patientinstruktioner för säker och effektiv användning. Följ dessa instruktioner noggrant. Fråga din läkare eller apotekare om du har några frågor. Ta pillervarianten av Utrogestan med ett fullt glas med vatten.

Utrogestans biverkningar

Sök akut medicinsk hjälp om du får dessa tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber; svårighet att andas; svullnad av ditt ansikte, läppar, tunga eller hals. Sluta använda Utrogestan och kontakta din läkare omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

  • Plötslig domning eller svaghet, speciellt på ena sidan av kroppen;
  • Plötslig huvudvärk, förvirring, smärta bakom ögonen, problem med syn, tal eller balans;
  • Snabb puls eller hjärtklappning.

Läs förpackningsbladet för hela listan.Utrogestan Besins Healthcare

Utrogestan bipacksedel

Relaterade produkter

Apotek på nätet