Vad är Truvada?

Truvada består av två aktiva mediciner, en är emtricitabin (200 mg) och den andra är tenofovirdisoproxil (245 mg). Båda dessa läkemedel är omvända transkriptashämmare av nukleosid/nukleotid-typ (NRTI). NRTI fungerar genom att blockera ett virusenzym som kallas omvänd transkriptas. HIV använder omvänd transkriptas för att omvandla sitt RNA till DNA. Att blockera denna funktion hindrar HIV-viruset från att föröka sig och motverkar viruset från att verka när det väl kommer in i kroppen.

Truvada används för att behandla personer som redan har blivit infekterade av viruset. Dessutom har Truvada visat sig effektiv med att reducera en persons risk för att bli infekterad med HIV-1. När Truvada är i blodet på en person som är utsatt för HIV-1 kan det motverka virusreplikation och hindra det från att spridas från det ställe viruset kom in i kroppen. Truvada kommer inte att bota din HIV – den kommer antingen att behandla infektionen eller minska risken för infektion. Nätdoktorn kommer bara att skriva ut Truvada som PrEP – det vill säga för att minska infektionsrisken.

Köpa Truvada receptfritt ↓

Beställa Truvada Säkert på Nätet

Pris Truvada 1195,50 Kr

  • Dosering: Truvada 200mg/245mg 30 tabl.
  • Pris Truvada (inkl. läkarkonsult): 30 tabletter – 1195,50 Kr

Här kan man beställa Truvada på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur man använder Truvada

Det finns olika sätt att ta Truvada som PrEP. Vi ger en förklaring av de olika sätten på vår PrEP-sida.

Det är bäst att ta Truvada med mat och, om du har problem att svälja, tabletten kan tas omedelbart efter att ha krossat den och blandat den med ett halvt glas vatten, eller apelsin eller druvjuice. Om du kräks inom en timma efter att ha tagit denna medicin ska du ta ytterligare en tablett (men ta ingen tablett om det är längre än en timme).

Vem kan använda Truvada?

Truvada är för vuxna (18 år och äldre). Du kan inte ta Truvada som PrEP om du redan har HIV (du måste först bli testad för att bekräfta att du är HIV-negativ).

Du kan inte använda Truvada om du har en allergi mot emtricitabin, tenofovirdisoproxilfumarat, tenofovir eller någon av de andra komponenterna (såsom laktos). Truvada kan eventuellt ej vara lämpligt för personer med njur eller leversjukdom, eller de som har hepatit B virusinfektion.

Truvada bipacksedel

Apotek på nätet