Vad är Trulicity?

Om du lider av typ 2-diabetes är användningen av läkemedlet Trulicity lämplig. Det är en prefabricerad injektion som du måste injicera direkt under huden. Appliceringen är enkel och tack vare den långsiktiga effekten av detta läkemedel är det också helt tillräckligt om Trulicity endast administreras en gång i veckan.
Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen dulaglutid. Denna aktiva substans tillhör gruppen GLP-1-agonister. Dessa säkerställer inte bara att ditt blodsocker sänks, utan risken för hjärt- och kärlsjukdomar förhindras också genom att ta läkemedlet Trulicity. Det finns också flera forskningsresultat som visar att detta läkemedel också kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Detta läkemedel är dock inte godkänt för patienter som endast vill gå ner i vikt.

Det finns många olika läkemedel på marknaden som är lämpliga för behandling av typ 2-diabetes. Jämfört med många andra läkemedel kan Trulicity sticka ut främst eftersom det bara används en gång i veckan. Det finns andra läkemedel som måste injiceras varje dag, till exempel. Så du behöver inte schemalägga en daglig administration här och kan spendera resten av tiden som du vill.

Köpa Trulicity receptfritt

Beställa Trulicity Säkert på Nätet

Pris Trulicity 1921 Kr

 • Dosering: Trulicity Dulaglutide
 • Pris Trulicity injektionspenna (inkl. läkarkonsult): 1921 Kr

Här kan man beställa Trulicity på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur fungerar läkemedlet Trulicity?

I de flesta fall utvecklas sjukdomen typ 2-diabetes hos människor i vuxen ålder. Oftast beror det på att bukspottkörteln inte längre kan producera tillräckligt med insulin. Detta kan leda till en ökad koncentration av socker. Om diabetes typ 2 inte behandlas omedelbart kan det leda till långsiktiga hälsoproblem. Av den anledningen är det alltid viktigt att du försöker känna igen symtom tidigt och också låter dig undersöka dem.

Personer som lider av typ 2-diabetes har en för hög blodsockernivå. Genom att använda Trulicity sänks blodsockernivån. Läkemedlet efterliknar effekten av hormonet så att bukspottkörteln stimuleras att utsöndra insulin. Den ökade insulinnivån i blodet säkerställer att sockret som finns i blodomloppet kommer in i cellerna. Där används det sedan som energi igen.

Det finns vissa riskfaktorer som kan leda till typ 2-diabetes. Hit hör framför allt övervikt. Men människor som lider av fetma drabbas också ofta av diabetes typ 2.

Hittills är det inte helt klarlagt hur GLP-1-agonister kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Det tros dock att de ser till att din aptit dämpas. Detta innebär att du inte känner dig så hungrig som du normalt skulle. Detta kan i sin tur få dig att gå ner i vikt.

Trulicity – dosering

Läkemedlet Trulicity kommer i flera olika doser. Du kan välja mellan doserna 0,75 mg, 1,5 mg, 3 mg eller 4,5 mg. Lösningarna är redan färdiga i pennan. Doseringen kan variera från patient till patient. Det är viktigt att du ber din läkare att ordinera rätt dosering. Det beror alltid på dina hälsokrav och behov. Vanligtvis börjar du med en låg dos på 0,75 mg eller 1,5 mg. Du måste själv administrera denna dos en gång i veckan. Att använda pennan är enkelt. Du kan använda den här pennan hemma. Dosen kan sedan ökas individuellt av läkaren. Läkaren ökar vanligtvis dosen om blodsockernivån inte har sjunkit tillräckligt efter några veckor.

Du får under inga omständigheter själv öka dosen av läkemedlet; detta är helt och hållet din läkares ansvar. Om du upptäcker att dosen inte är tillräcklig för dig är det viktigt att du konsulterar en legitimerad läkare.

Hur ska Trulicity användas?

Du måste använda Trulicity enligt din läkares ordination. Varje enskild penna som finns i förpackningen har den nödvändiga veckodosen. Det är upp till dig att bestämma vilken tid på dagen du vill använda läkemedlet. Du bör dock alltid använda Trulicity på samma veckodag. Det spelar heller ingen roll om du tar läkemedlet med eller utan mat. Detta läkemedel administreras subkutant, vilket innebär att du måste injicera Trulicity precis under huden. Flera olika ställen är lämpliga för detta. Du kan till exempel göra det i magen, på baksidan av din överarm eller i ditt lår. Vener och muskler får inte komma i kontakt med injektionen. Om du administrerar detta läkemedel för första gången och du inte är säker på hur du använder det, rekommenderas att du konsulterar en legitimerad läkare.

Läkemedlet ska alltid förvaras i kylskåp, detta är också viktigt för den nödvändiga effekten av läkemedlet.

Det är så här läkemedlet Trulicity ska användas:

 • Först måste du ta ut läkemedlet ur kylskåpet, där du också har förvarat det. Baslocket ska sitta kvar på.
 • Titta på etiketten igen och kontrollera att läkemedlet inte har gått ut.
 • Nu måste du kontrollera pennan noggrant. Lösningen runt pennan får inte vara missfärgad eller grumlig. Pennan får inte heller vara skadad eller sprucken.
 • Nästa steg är att tvätta händerna ordentligt.
 • Välj nu ett injektionsställe. Se till att du inte väljer samma ställe som du gjorde förra veckan.
 • Kontrollera att pennan också är låst. Nu kan du dra av det grå baslocket.
 • Kontrollera att även bottenlocket har avlägsnats korrekt. Du hittar en bild i bruksanvisningen som visar hur det ska se ut. Om det inte ser ut som det ska, använd inte pennan alls och släng den.
 • Den transparenta basen måste nu placeras stadigt och plant på huden.
 • Nu måste du hålla in och trycka på den gröna injektionsknappen. Du ska höra ett högt klick.
 • Pennan måste tryckas hårt mot huden tills den klickar igen.
 • Efter det kan du ta bort pennan från huden.

Om du fortfarande inte är säker på hur du ska använda pennan, fråga din läkare. Han eller hon bör också visa dig hur du använder pennan.

Hur länge stannar läkemedlet Trulicity i kroppen?

Läkemedlet Trulicity har en halveringstid på cirka 5 dagar. Som regel tar det alltid 5 halveringstider för ett läkemedel att helt lämna kroppen. Detta innebär att läkemedlet Trulicity fortfarande är effektivt efter 25 dagar. Detta betyder dock inte att läkemedlet förblir aktivt i kroppen under så lång tid. Läkemedlet Trulicity måste fortfarande injiceras en gång i veckan så att du kan dra nytta av den fulla effekten.

Var kan jag köpa Trulicity?

Trulicity kan beställas direkt från ett av de olika nätapoteken. Detta läkemedel är receptbelagt i Sverige. För dig betyder det att du bara kan köpa detta läkemedel med ett lämpligt recept. Du har möjlighet att få ett digitalt recept utfärdat av en legitimerad läkare direkt från ett nätapotek. Med detta recept kan du sedan köpa läkemedlet online och få det hemskickat till dig. Du kan få ett digitalt recept för läkemedlet Trulicity genom att fylla i ett medicinskt frågeformulär. Hela processen tar bara några minuter. Leveransen av läkemedlet på ett nätapotek är också snabb så du behöver vanligtvis bara vänta 2 arbetsdagar tills du sedan får läkemedlet.

Trulicity – Vanliga frågor

Hur skiljer sig detta läkemedel från andra läkemedel mot diabetes typ 2?

Det finns nu många olika läkemedel tillgängliga för behandling av diabetes typ 2. I de flesta fall, om du har diabetes typ 2, kommer du att ordineras metformin först. Men om detta läkemedel inte räcker för att kontrollera ditt blodsocker kommer du troligtvis att få Trulicity utskrivet. Den stora fördelen med detta läkemedel är att det är lätt att använda och också effektivt.

Hur ofta behöver jag använda Trulicity?

Detta är ett annat område där läkemedlet Trulicity kan utmärka sig, eftersom det bara behöver användas en gång i veckan.

Orsakar läkemedlet Trulicity håravfall?

Medan vissa patienter känner att de har drabbats av håravfall efter att ha använt Trulicity, finns det inga bevis som stöder detta.

Var kan jag köpa Trulicity?

Du kan beställa läkemedlet Trulicity direkt från något av de många nätapoteken.

Apotek på nätet