Torasemid SandozVad är Torasemid?

Torasemid är ett loop-diuretikum (urindrivande medel) som hindrar kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket gör att salt istället förs ut via urinen. Torasemid behandlar vätskeretention (ödem) hos personer med kronisk hjärtsvikt, leversjukdom, njursjukdom eller njursvikt. Denna medicinering är också använd för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Torasemid kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicineringsguide.

Köpa Torasemid receptfritt ↓

Beställa Torasemid Säkert på Nätet

Pris Torasemid 777,26 Kr

  • Dosering: 5 mg 28 tabl.
  • Pris Torasemid (inkl. läkarkonsult): 777,26 Kr

Man kan beställa Torasemid på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Torasemid utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Viktig information

Du bör inte använda Torasemid om du är allergisk mot sulfapreparat eller om du inte kan urinera.

Hur ska jag ta Torasemid?

Följ alla anvisningarna på din receptetikett. Din läkare kan ibland ändra din dos så att du får bästa möjliga resultat. Använd inte Torasemid i större eller mindre mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas.
Om du har cirros eller andra leverproblem kan din läkare vilja ge din första dos av detta läkemedel på ett sjukhus eller en klinik för att snabbt kunna behandla eventuella allvarliga biverkningar som kan uppstå. Du kan ta Torasemid med eller utan mat.

Vilka är de eventuella biverkningarna hos Torasemid

Sök akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg.
Ring din läkare omedelbart om du har tecken på en elektrolytobalans, till exempel:

  • dåsighet, brist på energi,
  • benkramper, muskelsvaghet eller slapphetskänsla;
  • snabba eller oregelbundna hjärtslag, fladdrande i bröstet, rastlöshet;
  • yrselkänsla, som om du kan svimma;
  • illamående, kräkningar,
  • muntorrhet, ökad törst; eller
  • lite eller ingen urinering.
Apotek på nätet