Vad är Tavegyl?

Tavegyl 1 mg-tablett är ett antihistamin som används för att lindra de symptom som orsakas av allergiska reaktioner som hösnuva eller urtikaria. Symtomen kan innefatta nysning, rinnande näsa, kliande ögon, osv.

Köpa Tavegyl receptfritt ↓

Beställa Tavegyl Säkert på Nätet

Pris Tavegyl 659,28 Kr

 • Dosering: 1 mg. 60 tabl. Clemastin
 • Pris Tavegyl (inkl. läkarkonsult): 659,28 Kr

Att beställa Tavegyl utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Effektens början

Effekten av detta läkemedel kan observeras inom 15 till 60 minuter efter administrering av dosen.

Varaktighet av effekten

Effekten av detta läkemedel varar i genomsnitt 8 till 12 timmar.

Säkert med alkohol?

Konsumtion av alkohol rekommenderas inte under behandlingen med detta läkemedel på grund av den ökade risken för biverkningar såsom yrsel, dåsighet och koncentrationssvårigheter. Det rekommenderas att du inte utför någon verksamhet som kräver hög mental vakenhet som att köra ett fordon eller använda maskiner om du konsumerar alkohol under behandling med detta läkemedel.

Är det vanebildande?

Inga vanebildande tendenser rapporterades.

Användning under graviditeten?

Detta läkemedel rekommenderas inte till gravida kvinnor om det inte är nödvändigt. Alla risker och fördelar bör diskuteras med läkare innan du tar detta läkemedel.

Användning under amning?

Detta läkemedel rekommenderas inte till ammande kvinnor om det inte är nödvändigt. Alla risker och fördelar bör diskuteras med läkare innan du tar detta läkemedel.

Biverkningar

Större & mindre biverkningar för Tavegyl-tablett

 • Yrsel och dåsighet
 • Muntorrhet
 • Huvudvärk
 • Nervositet
 • Svårigheter att urinera
 • Synförändringar
 • Utslag
 • Klåda
 • Andningssvårigheter
 • Illamående
 • Spänning

Allmänna anvisningar

Följ strikt alla instruktioner på etiketten och ta Tavegyl 1 mg-tablett endast enligt instruktionerna. Ta inte mer än den ordinerade dosen. Det rekommenderas att du bör informera läkaren om alla läkemedel eller naturläkemedel som du använder och om alla dina medicinska tillstånd innan du tar denna medicin. Använd denna medicin endast för den föreskrivna ändamålet. Rapportera alla ovanliga symptom till läkare omedelbart. Sluta inte att använda detta läkemedel utan att konsultera din läkare.

Apotek på nätet