Vad är Symbicort?

Astma är en inflammationssjukdom i luftvägarna och COPD är en lungsjukdom som orsakar en blockering av luftvägarna. Båda sjukdomarna orsakar andningssvårigheter typ andnöd. Symbicort är en kombinationsprodukt som innehåller två medicine (budesonid och formoterolr som fungerar på olika sätt för att underlätta andningen. Budesonid är en kortikosteroid som både motverkar och reducerar inflammation i lungorna, medan formoterol är bronkdilaterande (eller långtidsverkande beta2 adrenoceptoragonist) och låter musklerna i luftvägarna slappna av vilket gör det möjligt att andas lättare.

Köpa Symbicort Turbuhaler receptfritt

Beställa Symbicort Säkert på Nätet

Pris Symbicort Turbuhaler 1 148Kr

 • Dosering: Symbicort Turbuhaler 100 mcg/6 mcg
 • Pris Symbicort (inkl. läkarkonsult): 1 inhalator – 1 148Kr

Att beställa Symbicort utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Två onlineapotek:

Hur man använder Symbicort

Symbicort levereras i en inhalator (Turbuhaler). Läkaren kommer att tala om hur många gånger om dagen man måste använda inhalatorn. Symbicort måste tas även om man inte har astma- eller COPD-symptom vid det tillfället. Om man missar en dos ska man ta denna så snart som möjligt, dock inte om man är nära tidpunkten för nästa dos, och man ska aldrig ta dubbel dos för att kompensera.

Användarinstruktioner levereras med Symbicort inhalatorn och dessa ska följas noggrant. Symbicort inhalatorn behöver prepareras för att kunna användas. Detta görs genom att man vrider det röda greppet I en riktning och sedan i den andra samtidigt som man håller anordningen upprätt. När man hör ett “klick” gör man om samma procedur och inhalatorn är redo att användas.

Symbicorts biverkningar

Symbicort kan orsaka halsirritation, hosta, halsont, huvudvärk, palpitationer (hjärtklappning), darrningar och muntorsk. Palpitationerna är normalt milda och försvinner med tiden, medan risken för muntorsk kan minimeras genom att skölja munnen med vatten efter att ha avnänt Symbicort. Rastlöshet, sömnstörningar, yrsel, illamående, blåmärken och muskelkramper är mindre vanliga.Symbicort AstraZeneca

Symbicort bipacksedel

Relaterade produkter Astma

 • Flixotide
 • Seretide
 • Ventolin
 • Serevent
 • Salbulin
 • Buventol Easyhaler
 • Airomir
 • Pulmicort
 • Qvar (AeroBec)
 • Salamol
 • Bricanyl
 • Combivent
 • Pulvinal
 • Singulair
 • Montelukast
 • Salbutamol
Apotek på nätet