Vad är Spiriva?

Spiriva inhalatorer (HandiHaler eller Respimat) innehåller den aktiva ingrediensen tiotropium, vilket är en medicin som öppnar luftvägarna och gör det lättare för personer med astma eller KOL / COPD att andas.

Köpa Spiriva receptfritt

Beställa Spiriva Säkert på Nätet

Pris Spiriva kapslar 1 379 Kr

  • Dosering: Spiriva kapslar 18 mcg
  • Pris Spiriva kapslar (inkl. läkarkonsult): 30 kapslar – 1 379 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Spiriva på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket Treated.

Vad används Spiriva för?

Spiriva inhalatorer används regelbundet dagligen för att hjälpa till att hålla luftvägarna öppna.

  • Spiriva Respimat och Spiriva HadiHaler används båda för att behandla kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL/COPD).
  • Spiriva Respimat används även för att behandla astma.

Hur fungera Spiriva?

Spiriva-inhalatorer innehåller den aktiva ingrediensen tiotropiumbromid vilket är en typ av medicin känd som en antimuskarin eller antikolinerg bronkodilator.

Vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL / COPD), såsom kronisk bronkit eller emfysem, förträngs luftvägarna och detta gör in- och utandning svår.

Tiotropium fungerar i lungorna, där det blockerar receptorer kallade muskarinreceptorer som finns på musklerna som omger luftvägarna. Detta gör att musklerna som omger luftvägarna slappnar av och luftvägarna öppnas, vilket gör det lättare att andas.

Användningar

Tiotropium används för att behandla lungsjukdomar, såsom astma och KOL (bronkit, emfysem). Det måste användas regelbundet för att förhindra väsande och andnöd. Det fungerar genom att slappa av musklerna runt luftvägarna så att de öppnar upp och du kan andas lättare. Tiotropium tillhör en klass av läkemedel som kallas antikolinergika. Att kontrollera symptom vid andningsproblem kan reducera förlorad tid från arbetet eller skolan.

Detta läkemedel måste användas regelbundet för att vara effektivt. Det fungerar inte direkt och bör inte användas för att lindra plötsliga andningsproblem. Om väsande andning eller plötslig andfåddhet dyker upp ska du använda snabblindringsinhalator (t.ex. albuterol, även kallad salbutamol i vissa länder) enligt vad som föreskrivs.

Spiriva Boehringer Ingelheim

Spiriva bipacksedel

Relaterade produkter KOL

  • Ipratropium Steri-Neb
  • Eklira Genuair
  • Seebri Breezhaler
  • Onbrez Breezhaler
  • Respontin
  • Mucodyne
Apotek på nätet