Vad är Simvastatin?

Simvastatin är en typ av medicin som kallas statiner, vilken är en grupp av läkemedel som alla fungerar på liknande vägar genom att styra kolesterolvärdena i blodet. Det fungerar genom att hindra en enzym i kroppen som behövs för att producera kolesterol, och detta leder till en minskning av kolesterol i kroppen, vilket anses vara hjälp vid kardiovaskulära händelser av typen hjärtattack eller stroke.

Köpa Simvastatin receptfritt

Beställa Simvastatin Säkert på Nätet

Pris Simvastatin tabletter / lösning från 379 Kr

 • Dosering: Simvastatin tabletter / lösning från 10 mg / 20 mg/5 ml
 • Pris Simvastatin (inkl. läkarkonsult): från 379 Kr

Att beställa Simvastatin utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Vad används Simvastatin till?

Simvastatin hjälper till att minska koncentrationen av LDL_kolesterol och triglycerider i blodet och öka koncentrationen av HDL-kolesterol. Var och en av dessa faktorer kan vara hjälpsamma till att motverka kardiovaskulära händelser eftersom det blir lägre sannolikhet att plack kommer att byggas upp i blodkärlen (så kallad arterioskleros eller åderförkalkning) vilket kan hindra blodflödet.

Om man har en stor risk för kardiovaskulära sjukdomar kan Simvastatin minska risken att man råkar ut för en myokardinfarkt, stroke, revaskulariseringsprocedurer och dödsfall. Läkaren kan komma att rekommendera Simvastatin om man har:

 • Höga blodkolesterolvärden (hyperkolesteremi)
 • Hypertoni och andra riskfaktorer för hjärtsjukdom
 • Höga nivåer av triglycerider och kolesterol i blodet (kombinerad hyperlipidemi)
 • Hög risk för kranskärlssjukdom
 • Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

Biverkningar

De flesta patienter kan ta Simvastatin utan märkbara biverkningar. Dock kan man notera:

 • Muskelvärk (myopati)
 • Illamående, diarré eller kräkningar
 • Huvudvärk
 • Sömnlöshet
 • Yrsel
 • Förhöjda nivåer av aminotransferase i kroppenSimvastatin Almus

Simvastatin bipacksedel

Relaterade produkter högt kolesterol

 • Ezetrol
 • Zocord
 • Fluvastatin
 • Lescol
 • Pravastatin
 • Lipitor
 • Crestor
 • Lipostat
Apotek på nätet