Vad är Ropinirol?

Ropinirol har några av samma effekter som en kemikalie som heter dopamin, som förekommer naturligt i kroppen. Låga nivåer av dopamin i hjärnan är förknippade med Parkinsons sjukdom.

Ropinirol används för att behandla symtomen vid Parkinsons sjukdom (stelhet, skakningar, muskelspasmer och dålig muskelkontroll). Ropinirol används också för att behandla restless legs (RLS).

Endast ropinirol med omedelbar frisättning (Requip) är godkänt för behandling av antingen Parkinsons symtom eller RLS. Ropinirol med förlängd frisättning (Requip XL) är godkänt endast för att behandla Parkinsons symptom.

Parkinsons och RLS är två skilda sjukdomar. Att ha en av dessa åkommor innebär inte att du får den andra åkomman.

Ropinirol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicineringsguide.

Köpa Ropinirol receptfritt ↓

Beställa Ropinirol Säkert på Nätet

Pris Ropinirol 669,83 Kr

  • Dosering: 1 mg 84 tabl. – 2 mg 84 tabl. – 250 mcg 12 tabl. – 500 mcg 28 tabl.
  • Pris Ropinirol (inkl. läkarkonsult): 669,83 Kr

Här kan man beställa Ropinirol på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Viktig information

Följ alla anvisningar på din medicinetikett och förpackning. Berätta om alla dina medicinska besvär, allergier och alla läkemedel som du använder för alla dina vårdgivare.

Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte använda ropinirol om du är allergisk mot det.
För att vara säker på att ropinirol är säkert för dig bör du berätta för din läkare om du har:

  • högt eller lågt blodtryck;
  • njursjukdom (eller om du går på dialys);
  • hjärtsjukdomar, hjärtrytmrubbningar;
  • en sömnstörning såsom narkolepsi, eller andra tillstånd som kan orsaka sömnighet under dagen; eller
  • om du röker.

Personer med Parkinson sjukdom kan ha en högre risk för hudcancer (malignt melanom). Tala med din läkare om denna risk och vilka hudsymptom du ska hålla utkik efter.

Hur ska jag ta ropinirol?

Följ alla anvisningarna på din receptetikett. Din läkare kan ibland ändra din dos. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas. Om du tar ropinirol med omedelbar frisättning (Requip) ska du inte ta ropinirol förlängd frisättning (Requip XL) samtidigt.

Apotek på nätet