Galantamin används för att behandla mild till måttlig förvirring (demens) i samband med Alzheimers sjukdom. Det botar inte Alzheimer sjukdom, men det kan förbättra minnet, medvetenhet och förmåga att utföra dagliga funktioner. Detta läkemedel verkar genom att återställa balansen av vissa naturliga ämnen (neurotransmittorer) i hjärnan.

Köpa Reminyl receptfritt ↓

Beställa Reminyl Säkert på Nätet

Pris Reminyl 1.682,31 Kr

  • Dosering: lösning 4mg/ml 100 ml – 8 mg 28 tabl.
  • Pris Reminyl (inkl. läkarkonsult): 1.682,31 Kr

Man kan beställa Reminyl på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Reminyl utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Hur använder man Reminyl-tabletter

Ta denna medicin via munnen med mat, oftast två gånger dagligen med morgon- och kvällsmål eller enligt anvisningar från din läkare. Drick mycket vätska med denna medicin om inte annat anges. För att minska risken för biverkningar kommer din dos gradvis ökas till måldoser. Din dosering är baserad på ditt medicinska tillstånd och hur du reagerar på terapi. Ta inte mer än den maximala rekommenderade dosen på 24 mg per dag.

Om du använder den flytande formen av denna medicin ska du läsa tillverkarens instruktionsblad som medföljer flaskan. Följ anvisningarna exakt. Använd mätanordningen som medföljer produkten för att mäta ut din dos. Blanda din dos av medicin i cirka 4 uns (120 milliliter) av icke alkoholhaltig dryck, rör om, och drick hela blandningen. Fråga din apotekare om den information som är oklart.

Biverkningar

Illamående, kräkningar, diarré, yrsel, dåsighet, aptitlöshet och viktminskning kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare eller apotekare omedelbart.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat denna medicin för att han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många människor använder denna medicin får inte allvarliga biverkningar.

Tala om för din läkare omedelbart om du får några allvarliga biverkningar, inklusive: svimning, ovanligt långsam hjärtrytm, svårt att urinera.

Sök medicinsk hjälp omedelbart om du har några mycket allvarliga biverkningar, inklusive: kramper, svart / blodig avföring, kräkning som ser blodig ut eller liknande kaffesump, allvarliga mag / buksmärtor, oregelbundna hjärtslag.

Apotek på nätet