Vad är Relvar ellipta använt för?

Relvar ellipta är en kombinerad kortikosteroid och bronkdilaterande inhalator som används för att minska inflammation i lungorna och öppna luftvägarna vid astma och KOL.

  • Astma hos vuxna och ungdomar från 12 år och äldre.

Relvar ellipta-inhalator ordineras till personer vars astma inte kan kontrolleras med hjälp av en vanlig kortikosteroid-inhalator (en motverkare) med en anfallskuperare (t.ex. salbutamol) som används när det behövs för att öppna luftvägarna.

  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) hos vuxna i åldern 18 år och äldre.

Köpa Relvar receptfritt ↓

Beställa Relvar Säkert på Nätet

Pris Relvar 1.358,18 Kr

  • Dosering: 92 mcg/22 mcg – 184 mcg/22 mcg
  • Pris Relvar (inkl. läkarkonsult): 1.358,18 Kr

Att beställa Relvar utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Relvar ellipta-inhalator används för personer med svår KOL som har upprepade attacker av andnöd, trots regelbunden användning av långverkande bronkdilaterare som formoterol eller salmeterol. Endast Relvar ellipta-inhalator med 92/22 mikrograms styrka används för KOL.

Relvar ellipta bör användas regelbundet varje dag, även när du inte har några symtom, för att hjälpa till att kontrollera din astma eller KOL. Du bör ändå hålla anfallskuperare med dig hela tiden om du har ett astmaanfall eller andningsproblem.

Hur fungerar Relvar ellipta?

Relvar ellipta-inhalator innehåller två aktiva ingredienser, en kortikosteroid som kallas flutikasonfuroat och en bronkdilaterare som kallas vilanterol.

Kortikosteroider är hormoner som produceras naturligt av binjurarna. De har många viktiga funktioner, bland annat kontroll av inflammatoriska svar. Flutikason är ett konstgjort derivat av de naturliga hormonerna och används för att minska inflammation i lungorna. (Kortikosteroider är ofta bara kallade steroider, men notera att det är inte samma sak som anabola steroider, som missbrukas av vissa idrottsmän och kroppsbyggare.)

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

  • Huvudvärk.
  • Inflammation i näsa och svalg, vilket orsakar en blockerad eller rinnande näsa och halsont (nasofaryngit).
Apotek på nätet