Användningar för Relpax

Eletriptan används för att behandla migrän. Det hjälper även till för att lindra huvudvärk, smärta och andra migränsymptom (inklusive illamående, kräkningar, ljus/ljudkänslighet). Snabb behandling hjälper dig att återgå till dina normala rutiner och kan minska dina behov av smärtmediciner. Eletriptan tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner. Det påverkar visa naturliga substansen (serotonin) som orsakar sammandragning av hjärnans blodkärl. Det kan även lindra smärta genom att påverka vissa nerver i hjärnan.

Eletriptan hindrar inte framtida migrän eller minskar hur ofta du får migränattacker.

Köpa Relpax receptfritt ↓

Beställa Relpax Säkert på Nätet

Pris Relpax 869,81 Kr

  • Dosering: 20 mg. – 40 mg. eletriptan
  • Pris Relpax (inkl. läkarkonsult): Tabletter – 869,81 Kr

Här kan man beställa Relpax på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur man använder Relpax

Läs Patient Informationsbroschyren som är tillgänglig hos din apotekare innan du börjar använda eletriptan och varje gång du får det förnyat. Om du har några frågor ska du fråga din läkare eller apotekare.

Ta den här medicinen via munnen med eller utan mat enligt läkares ordination, vid första tecken på migrän. Doseringen är baserad på ditt hälsotillstånd och svar på behandling. Om det inte blir någon förbättring av dina symptom ska du inte ta mer doser av denna medicin innan du talat med din läkare. Om symptomen bara lindras till en del, eller om din huvudvärk kommer tillbaka, kan du ta en dos två timmar efter den första dosen. För den amerikanska produkten ska du inte ta mer än 80 milligram inom en 24-timmarsperiod. För den kanadensiska produkten rekommenderar tillverkaren maximalt 40 milligram under en 24-timmarsperiod.

Om du har en högre risk för hjärtproblem (se Försiktighetsåtgärder) kan din läkare komma att utföra en hjärtundersökning innan du börjar ta eletriptan. Han/hon kan även komma att få dig att ta din första dos av den här medicinen på kontoret/mottagningen för att övervaka mot allvarliga biverkningar (såsom bröstsmärtor). Tala med din läkare för detaljer.

Biverkningar

Illamående, känsla av stickningar/domningar, svaghet, trötthet, dåsighet eller yrsel kan förekomma. Om någon av dessa biverkningar stannar kvar eller blir värre ska du omedelbart tala med din läkare eller apotekare.

Kom ihåg att din läkare har skrivit ut den här medicinen eftersom han eller hon bedömde att fördelarna för dig är större än risken för biverkningar. Många personer som använder den här medicinen upplever inga allvarliga biverkningar.

Den här medicinen kan höja ditt blodtryck. Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och tala med din läkare om resultaten är höga.Relpax Pfizer

Relpax bipacksedel

Apotek på nätet