Rasilez NovartisRasilez (aliskiren)

Vi ger råd om att ta detta läkemedel för att hjälpa till att sänka högt blodtryck. Rasilez-tabletter innehåller den aktiva ingrediensen aliskiren, som är en typ av läkemedel som kallas en renininhibitor. Det fungerar genom att förhindra effekten av ett enzym i kroppen som kallas renin.

Normalt hjälper renin kroppen att skapa en förening som kallas angiotensin I, och detta omvandlas till angiotensin II som en del av kroppens naturliga kontroll av blodtrycket. Angiotensin II gör att blodkärlen snävas åt, vilket ökar blodtrycket.

Köpa Rasilez receptfritt ↓

Beställa Rasilez Säkert på Nätet

Pris Rasilez 1.082,17 Kr

 • Dosering: 150 mg 28 tabl. – 300 mg 28 tabl.
 • Pris Rasilez (inkl. läkarkonsult): 1.082,17 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Rasilez på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket.

Vilka är de eventuella biverkningarna hos Rasilez?

Läkemedel och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara associerade med aliskiren. Bara för att en biverkning anges här betyder inte att alla som använder Rasilez kommer att uppleva det eller några biverkningar.

Vanliga (förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Diarré (se vad behöver jag vet ovan).
 • Yrsel.
 • Smärta i lederna.
 • Ökning av mängden av kalium i blodet (hyperkalemi).

Ovanliga (påverkar mellan 1 i 100 och 1 av 1000)

 • Svullna vrister grund av vätskeansamling (perifert ödem).
 • Hosta.
 • Lågt blodtryck (hypotension).
 • Hjärtklappning.
 • Nedsatt njurfunktion eller akut njursvikt.
 • Förhöjda leverenzymer.
 • Utslag, klåda eller nässelutslag.
 • Svåra allergiska hudreaktioner, inkluderande Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys.

Kan jag ta andra mediciner med Rasilez?

Det är viktigt att berätta för din läkare eller apotekare vilka läkemedel du redan tar, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel, innan du börjar behandlingen med Rasilez. På samma sätt ska du kontrollera med din läkare eller apotekare innan du tar några nya läkemedel med Rasilez, för att se till att kombinationen är säker.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t ex indometacin, aspirin, ibuprofen, diklofenak, naproxen) kan minska den blodtryckssänkande effekten av aliskiren. Om du har några befintliga njurproblem, exempelvis på grund av uttorkning eller ålderdom, kan också dina njurproblem förvärras om du tar denna typ av smärtstillande medel tillsammans med aliskiren. Ta inte denna typ av smärtstillande medel med Rasilez om det inte rekommenderas av din läkare.

Apotek på nätet