Vad är Qtern?

Qtern är ett receptbelagt läkemedel som innehåller de aktiva substanserna dapagliflozin och saxagliptin. Båda tillhör en grupp läkemedel som kallas ”orala antidiabetika”. Detta är så att säga ett kombinationsläkemedel som är lämpligt för personer som har typ 2-diabetes.
Du kan få ett recept på läkemedlet Qtern online. Detta kallas för ett digitalt recept. Med detta recept har du möjlighet att beställa läkemedlet Qtern direkt online och få det levererat hem till dig. Det finns många olika nätapotek som erbjuder läkemedlet Qtern. Kontakta en legitimerad läkare för att ta reda på om läkemedlet Qtern också är lämpligt för dina behov.

Köpa Qtern receptfritt

Beställa Qtern Säkert på Nätet

Pris Qtern 1485 Kr

 • Dosering: Qtern Saxagliptin; Dapagliflozin
 • Pris Qtern injektionspenna (inkl. läkarkonsult): 1485 Kr

Här kan man beställa Qtern på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Vad är Qtern?

Qtern är ett läkemedel som är lämpligt för behandling av typ 2-diabetes. Det används tillsammans med kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes. Qtern är inte indicerat för behandling av typ 1-diabetes mellitus eller diabetisk ketoacidos.

Läkemedlet Qtern är en kombination av en natrium-glukos-kotransportör-2-hämmare (SGLT-2) och en dipeptidylpeptidas-4-hämmare (DPP-4) som ges som tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen hos vuxna med diabetes mellitus typ 2 som inte kontrolleras tillräckligt väl med dapagliflozin eller som redan behandlas med dapagliflozin och saxagliptin.

Typ 2-diabetes – vad du bör känna till om det

Ungefär nio av tio personer med diabetes har typ 2-diabetes. Den goda nyheten är att typ 2-diabetes kan förebyggas eller fördröjas genom en hälsosam livsstil. Diabetes är ett livslångt tillstånd där kroppen antingen inte producerar tillräckligt med insulin eller inte kan använda det insulin som produceras. Kroppen behöver insulin för att omvandla socker från maten till energi. Om kroppen inte har tillräckligt med insulin eller inte kan använda det på rätt sätt leder det till höga blodsockernivåer (glukos). Det finns tre huvudtyper av diabetes:

 • Typ 1, där kroppen producerar lite eller inget insulin alls.
 • Typ 2, där kroppen producerar insulin men inte kan använda det på rätt sätt.
 • Graviditetsdiabetes, där kroppen inte använder insulin på rätt sätt under graviditeten. Denna typ av diabetes försvinner vanligtvis när barnet är fött.

För närvarande kan typ 1-diabetes inte förebyggas och personer som lever med typ 1-diabetes är beroende av insulin.

Symtom på typ 2-diabetes

Det finns några olika symptom på typ 2-diabetes. Tyvärr får många människor reda på om de lider av denna sjukdom alldeles för sent, eftersom de vanligtvis inte känner av dessa symtom. De klassiska symtomen på diabetes (typ 1 och typ 2) är följande

 • Utmattning
 • Frekvent urinering
 • Ovanlig törst och;
 • Oförklarlig viktminskning.

Vid typ 1-diabetes utvecklas symtomen vanligtvis snabbt och är ofta dramatiska. Vid typ 2-diabetes utvecklas symtomen långsammare. Det är dock viktigt att veta att många personer som har typ 2-diabetes inte har några symtom. Dessa personer kan få reda på att de har typ 2-diabetes när de går till läkaren för ett annat, orelaterat problem.

Hälsoriskerna med typ 2-diabetes

Diabetes är ett livslångt tillstånd. Höga blodsockernivåer under en längre tid kan orsaka följande:

 • Blindhet
 • Hjärtsjukdomar
 • Minskad blodtillförsel till extremiteterna, vilket kan leda till amputationer
 • Nervskada
 • Erektil dysfunktion och;
 • Stroke

Även om det inte finns något botemedel mot diabetes, kan sjukdomen hanteras med medicinering och/eller insulin samt en hälsosam livsstil.

Bipacksedel Qtern

Riskfaktorer för typ 2-diabetes

Det finns ingen enskild orsak till typ 2-diabetes, men vissa faktorer kan öka risken. Dessa faktorer är bl.a.:

 • En ålder av 40 år eller mer
 • Övervikt (särskilt bukfetma)
 • En familjemedlem som har diabetes
 • Att ha haft graviditetsdiabetes
 • Ha fött ett barn som vägde mer än 4 kg vid födseln
 • Högt blodtryck
 • Högt kolesterol eller andra fetter i blodet eller
 • Att tillhöra en etnisk högriskgrupp

Qtern – vilka är riskerna och varningarna?

Qtern kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Denna risk kan vara ännu högre för vissa grupper. Om detta oroar dig bör du tala med din läkare eller apotekspersonal om andra alternativ.

 • Problem med bukspottkörteln: Även om det är sällsynt har personer som har tagit saxagliptin rapporterat inflammation i bukspottkörteln (pankreatit). Det är inte känt om saxagliptin kan öka risken för pankreatit om du har haft detta problem tidigare. Några vanliga symtom på en inflammerad bukspottkörtel är smärta i övre delen av buken, feber, illamående och kräkningar. Om du upplever något av dessa symtom ska du omedelbart kontakta din läkare.
 • Vätskebrist i kroppen (kan leda till lågt blodtryck, uttorkning eller njurproblem).
 • Qtern kan orsaka låga vätskenivåer i kroppen eftersom det kan göra att du kissar mer. Detta kan leda till uttorkning, lågt blodtryck eller plötslig njurskada. Ibland kan njurproblem kräva sjukhusvård eller dialys. Risken för låga vätskenivåer och associerade komplikationer (t.ex. lågt blodtryck) är högre om du har njurproblem, tar ett loop-diuretikum eller är äldre. Om du har riskfaktorer för låga vätskenivåer ska du tala med din läkare om hur du tar Qtern på ett säkert sätt.
 • Infektioner kring könsorganen och i urinvägarna: Qtern kan öka risken för infektioner kring könsorganen och i urinvägarna. Dessa infektioner kan omfatta infektioner som påverkar njurarna och jästsvampsinfektioner. Risken för jästsvampsinfektion är högre om du tidigare har haft jästsvampsinfektioner i underlivet, antingen ofta eller under en längre tid. I sällsynta fall kan dessa genitala infektioner vara allvarliga och livshotande och kräva sjukhusvård eller operation. Tala om för din läkare om du har klåda i underlivet, smärta vid urinering, grumlig urin eller ryggsmärta. Detta kan vara tecken på en jästsvampsinfektion i underlivet eller en njurinfektion. Uppsök läkare omedelbart om du har symtom på en allvarligare infektion, t.ex. smärta, svullnad eller rodnad i underlivet, samt feber och svaghet.
 • I sällsynta fall har vissa personer som tar saxagliptin utvecklat kliande, blåsbildande utslag eller allvarliga hudinfektioner. Vanligtvis försvinner dessa blåsor eller sår när du slutar ta läkemedlet och får utslagen behandlade. Om du utvecklar en hudinfektion kan du dock behöva opereras.

Kan jag köpa Qtern utan recept?

Läkemedlet Qtern är endast tillgängligt på recept. Det spelar ingen roll om du vill köpa Qtern online från ett nätapotek eller på ett fysiskt apotek. Innan du tar det är det viktigt att du konsulterar en legitimerad läkare som också kommer att kontrollera ditt hälsotillstånd noggrant. Eftersom detta läkemedel också kan orsaka biverkningar och interaktioner är det viktigt att dessa redan kan uteslutas av läkaren innan du tar Qtern.

Du kan också beställa läkemedlet online. Be en nätläkare att förse dig med ett medicinskt frågeformulär. Du måste fylla i detta frågeformulär fullständigt och sanningsenligt för att få ett recept. När du har fått ett recept skickas det direkt till nätapoteket, där du också kan betala för läkemedlet och beställa det online.

Qtern – vanliga frågor och svar

Vad ska jag berätta för min läkare innan jag tar Qtern?

Tala om för din läkare innan du tar Qtern om du har problem med njurarna, levern, urinblåsan, hjärtat eller bukspottkörteln. Tala om för din läkare om du någonsin har haft ketoacidos eller har riskfaktorer för ketoacidos (t.ex. typ 1-diabetes, ändrad kost, minskad aptit eller om du ska genomgå en operation).

Vem ska inte ta Qtern?

Qtern rekommenderas inte till personer som är allergiska mot det, har allvarliga njurproblem eller genomgår dialys. Dessutom bör du inte ta Qtern om du försöker bli gravid, redan är gravid eller ammar för att undvika skadliga effekter på barnet.

Orsakar Qtern viktökning?

Nej, läkemedlet är inte känt för att orsaka viktökning på egen hand. Det är dock viktigt att hålla en hälsosam vikt för att hantera diabetes. Rådfråga din läkare om du märker viktökning när du tar Qtern.

Hur ska jag ta läkemedlet Qtern?

Detta läkemedel kommer i tablettform. Du måste ta en tablett varje dag. När du tar tabletterna ska du se till att du alltid tar dem samtidigt. Du kan ta tabletterna med eller utan mat. Tabletterna ska dessutom alltid tas hela.

Är Qtern skadligt för njurarna?

Nej, Qtern är inte skadligt för njurarna om din njurfunktion är normal. Det är dock viktigt att du berättar för din läkare om du har eller någonsin har haft njurproblem. Om du har njurproblem kan du behöva justera dosen.

Apotek på nätet