Vad är Progynova TS 100 och vad används det till?

Progynova TS 100 är en hormonersättningsterapi (HRT). Det innehåller den kvinnliga hormonet östrogen. Progynova TS 100 används hos postmenopausala kvinnor med minst 12 månader (1 år) sedan deras senaste naturliga menstruation.

Köpa Progynova TS receptfritt ↓

Beställa Progynova TS Säkert på Nätet

Pris Progynova TS 1089,61 Kr

  • Dosering:  50 mcg. – 100 mcg. hormonplåster
  • Pris Progynova TS (inkl. läkarkonsult): 12 plåster – 1.089,61

Det är lagligt i Sverige att köpa Progynova TS på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta fungerar genom ett nätbaserat recept, som kan fås genom att fylla i ett frågeformulär på nätet.

Progynova TS 100 används för

Lindring av symptom som uppstår efter klimakteriet

Under klimakteriet sjunker mängden östrogen som kroppen producerar. Detta kan orsaka symptom såsom varmt ansikte, nacke och bröst (“värmevallningar”). Progynova TS 100 lindrar dessa symptom efter klimakteriet. Du kommer enbart att får Progynova TS 100 utskrivet om dina symptom allvarligt stör ditt dagliga liv.

Motverkan av osteoporos

Efter klimakteriet kan en del kvinnor utveckla benskörhet (osteoporos). Du bör diskutera alla tillgängliga alternativ med din läkare.

Om du har en ökad risk för frakturer beroende på osteoporos och andra mediciner inte är lämpliga för dig, kan du använda Progynova TS 100 för att motverka osteoporos efter klimakteriet.

Hur förvarar man Progynova TS 100

Håll medicinen utom syn och räckhåll för barn.

Använd inte denna medicin efter utgångsdatum vilket är angivet på etiketten efter “EXP”. Utgångsdatum avser sista dagen på den månaden. Förvara dina plåster i sin originalförpackning för att skydda dem mot fukt. Förvara under 30o C.

Efter användning innehåller ditt plåster fortfarande den aktiva ingrediensen, vilken kan vara skadlig för omgivningen. Därför bör använda plåster slängas försiktigt. Vik ihop använt eller oanvänt plåster på mitten, med klistriga sidan mot varandra, och släng dem med hushållsavfallet. Släng inte mediciner via avloppet eller hushållsavfallet. Fråga din apotekare hur du ska slänga mediciner som du inte använder längre. Detta agerande kommer att hjälpa miljön.

Progynova TS 100bipacksedel

Apotek på nätet