Vad är Priligy?

Priligy (dapoxetin) är en medicin som män kan köpa på nätet mot för tidig utlösning (PE). Denna medicin är kliniskt bevisad att den behandlar för tidig utlösning säkert och effektivt. Priligy hör till en typ av läkemedel som kallas för selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI-medel) och dessa var ursprungligen framtagna för att behandla depression, men de omklassades till en behandling för för tidig utlösning när man upptäckte att serotonin har en betydande påverkan på den manliga ejakulationstiden.

Medicinens aktiva ingrediens är dapoxetin. Denna speciella ingrediens är en del av SSRI-famlijen och den höjer serotonin-nivåerna, vilket ökar nervsignalsöverföringen och tillåter att hjärnan får mer kontroll över ejakuleringen.

Köpa Priligy receptfritt

Beställa Priligy Säkert på Nätet

Pris Priligy tabletter från 617 Kr

  • Dosering: Priligy tabletter 30 mg / 60 mg
  • Pris Priligy tabletter (inkl. läkarkonsult): 3 tabletter – från 617 Kr

Det är lagligt i Sverige att köpa Priligy på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta fungerar genom ett nätbaserat recept, som kan fås genom att fylla i ett frågeformulär på nätet.

Vilka är fördelarna med Priligy?

För att ejakulering ska hända sänds ett meddelande från hjärnan genom nervsystemet. Nervceller kommunicerar detta budskap genom att utsöndra serotonin. Detta överbryggar gapet mellan cellerna och skickar budskapet vidare, innan det återabsorberas. Om återabsorberingen sker för snabbt bryts kommunikationskedjan, vilket kan leda till problem såsom depression eller för tidig utlösning. Priligy dapoxetin är en serotoninåterupptagshämmare (SSRI-medel).

Priligys biverkningar

Tabletter med Priligy (dapoxetin) på 30mg / 60mg har vissa möjliga biverkningar, vilka tenderar till att vara milda till måttliga. De påevrkar dock inte alla som tar detta läkemedel. Dapoxetin har en kort halveringstid, så att potentiella biverkningars intensitet kraftigt minskar, vilket gör det till ett säkert och effektivt sätt att behandla tillståndet.Priligy Menarini

Priligy bipacksedel

Relaterade produkter

  • Emla
Apotek på nätet