Vad är Pramipexol?

Pramipexol har några av samma effekter som en kemikalie som heter dopamin, som förekommer naturligt i kroppen. Låga nivåer av dopamin i hjärnan är förknippade med Parkinsons sjukdom.

Pramipexol används för att behandla symtomen vid Parkinsons sjukdom (stelhet, skakningar, muskelspasmer och dålig muskelkontroll). Pramipexol används också för att behandla restless legs (RLS).

Endast pramipexol med omedelbar frisättning (Mirapex) är godkänt för behandling av antingen Parkinsons symtom eller RLS. Pramipexol med förlängd frisättning (Mirapex ER) är godkänt endast för att behandla Parkinsons symptom.

Parkinsons och RLS är två skilda sjukdomar. Att ha en av dessa åkommor innebär inte att du får den andra åkomman. Pramipexol kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicineringsguide.

Köpa Pramipexol receptfritt ↓

Beställa Pramipexol Säkert på Nätet

Pris Pramipexol 693,46 Kr

  • Dosering: 88 mcg 30 tabl. – 180 mcg 30 tabl.
  • Pris Pramipexol (inkl. läkarkonsult): 693,46 Kr

Här kan man beställa Pramipexol på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Viktig information

Följ alla anvisningar på din medicinetikett och förpackning. Berätta om alla dina medicinska besvär, allergier och alla läkemedel som du använder för alla dina vårdgivare.

Hur ska jag ta pramipexol?

Följ alla anvisningar på dn receptetikett och läs alla läkemedelsguider eller instruktionsblad. Din läkare kan ibland ändra din dos. Använd medicinen enligt anvisningarna.

Om du tar pramipexol med omedelbar frisättning (Mirapex) ska du inte ta pramipexol med förlängd frisättning (Mirapex ER) på samma gång.
Dosen och timingen av pramipexol vid behandling av Parkinsons sjukdom skiljer sig från dosen och timingen vid behandling av RLS. Följ anvisningarna på din receptetikett. Fråga apotekaren om du har några frågor om vilken typ av pramipexol du får på apoteket.

Pramipexol kan tas med eller utan mat. Ta medicinen med mat om det gör magen orolig.
Krossa, tugga eller bryt inte en tablett med förlängd frisättning (Mirapex ER). Svälj den hel.

Pramipexols biverkningar

Sök akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg.
Vissa personer som tar pramipexol har somnat under normala aktiviteter på dagtid såsom arbete, talande, ätande eller körande. Tala om för din läkare om du har några problem med sömnighet eller dåsighet under dagen.

Pramipexol bipacksedel

Apotek på nätet