Vad är Perindopril?

Perindopril är en ACE-hämmare. ACE står för angiotensinomvandlande enzym. Perindopril används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) och för att förhindra hjärtattack hos personer med kranskärlssjukdom. Perindopril kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicineringsguide.

Köpa Perindopril receptfritt ↓

Beställa Perindopril Säkert på Nätet

Pris Perindopril 637,73 Kr

  • Dosering: 2 mg / 4 mg / 8 mg 90 tabl.
  • Pris Perindopril (inkl. läkarkonsult): 637,73 Kr.

I Sverige är det möjligt att köpa Perindopril på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket.

Viktig information

Använd inte om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta ta perindopril och kontakta din läkare direkt.
Du bör inte använda perindopril om du någonsin har haft angioödem. Ta inte perindopril inom 36 timmar före eller efter intag av läkemedel som innehåller sacubatril (t.ex. Entresto). Om du har diabetes ska du inte använda perindopril tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (en blodtrycksmedicin).

Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot perindopril eller om:

  • du har ärftligt angioödem;
  • du ​​nyligen tog en hjärtmedicin som kallas sacubatril; eller
  • du är allergisk mot någon annan ACE-hämmare, såsom benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, kinapril, ramipril eller trandolapril.

Ta inte perindopril inom 36 timmar före eller efter intag av läkemedel som innehåller sacubatril (t.ex. Entresto).

Perindoprils biverkningar

Sök akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag; svåra magsmärtor, svårigheter att andas; svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg.

Vanliga biverkningar kan vara:

  • yrsel;
  • ryggont; eller
  • hosta.
Apotek på nätet