Vad är Nitrofurantoin använt för?

 • Behandling av urinvägsinfektioner (UTI) orsakade av bakterier hos vuxna och barn som är tre månader eller mer.
 • Motverka UTI från att återkomma hos personer som får återkommande infektioner.
 • Motverka UTI hos personer som har genomgått kirurgiska ingrepp på urinblåsan eller urinvägarna.

Köpa Nitrofurantoin receptfritt ↓

Beställa Nitrofurantoin Säkert på Nätet

Pris Nitrofurantoin 585,30 Kr

 • Dosering:  50 mg. – 100 mg.
 • Pris Nitrofurantoin (inkl. läkarkonsult): 28 tabl. – 585,30 Kr

Att beställa Nitrofurantoin utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar Nitrofurantoin?

Nitrofurantoin är en typ av medicin som kallas antibiotika. När du tar den via munnen filtreras höga nivåer av Nitrofurantoin ut från blodet och in i urinen av dina njurar. Detta placerar medicinen direkt bland bakterierna som orsakar urinvägsinfektioner.

Nitrofurantoin dödar bakterierna genom att tränga in i deras celler och förstöra deras genetiska material (DNA). Detta gör det omöjligt för bakterien att reparera sig själva eller att föröka sig och därför rensas infektionen upp.

Behandling av UTI kräver normalt bara en kort behandlingskur med Nitrofurantoin. Om du får många UTI kan din läkare be dig att ta den här medicinen regelbundet under längre tidsperioder. Detta är för att hantera mängden bakterier i din urin och motverka att UTI kommer tillbaka.

Saker man bör veta innan man tar Nitrofurantoin

Nitrofurantoin kan göra din urin mörkgul eller brunfärgad. Detta är normalt och inget att oroa sig för – det beror på medicinens färg.

Det är viktigt att avsluta utskriven kur av Nitrofurantoin när man behandlar en UTI. Om du avslutar behandlingen för tidigt eftersom du känner dig bättre gör detta att det är mer troligt att infektionen kommer tillbaka. Det ökar också riskerna att bakterierna blir resistenta mot antibiotikan.

Vanligaste biverkningar med Nitrofurantoin

 • Illamående och kräkningar
 • Magsmärta
 • Diarré
 • Aptitlöshet
 • Gul eller brunfärgad urin. Detta är normalt och inte skadligt
 • Yrsel eller slöhet. Kör inte om du känner av detta

Nitrofurantoin bipacksedel

Apotek på nätet