Vad är Neupro?

Neupro plåster innehåller den aktiva ingrediensen rotigotin, vilket är en typ av medicin som kallas dopaminagonister. Rotigotin fungerar genom att imitera aktiviteten från en substans i hjärnan som kallas dopamin.

Köpa Neupro receptfritt

Beställa Neupro Säkert på Nätet

Pris Neupro depotplåster från 2 429 Kr

  • Dosering: Neupro depotplåster 1 mg / 2 mg / 3 mg
  • Pris Neupro depotplåster (inkl. läkarkonsult): 28 depotplåster – från 2 429 Kr

Man kan beställa Neupro på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Neupro utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Vad används den för?

  • Parkinsons sjukdom
  • Måttlig till allvarlig Willis-Ekboms sjukdom utan känd orsak hos vuxna.

Hur fungerar den?

Neupro plåster innehåller den aktiva ingrediensen rotigotin, vilket är en typ av medicin som kallas dopaminagonister. Rotigotin fungerar genom att imitera aktiviteten från en substans i hjärnan som kallas dopamin.

Dopamin är en substans som är känd som en signalsubstans. Signalsubstanser finns i hjärnan och nervsystemet och är inblandad i att sända meddelanden mellan nerverna. Dessa meddelanden gör det möjligt för kroppen att fungera normalt. Signalsubstansen dopamin är känd för att vara reducerad eller helt saknas i hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom, och detta tros vara anledningen till sjukdomssymptomen.

Dopamin sander normalt meddelanden genom att stimulera speciella receptorställen i hjärnan. Rotigotin fungerar genom att stimulera dessa receptorställen. Detta ger samma effekt som dopamin, och fungerar som en ersättare för dopamin. På detta sättet hjälper Rotigotin till att återställa dopaminaktiviteten i hjärnan, vilket hjälper till att minska symptomen från Parkinsons sjukdom.Neupro UCB

Neupro bipacksedel

Apotek på nätet