Vad är Neoclarityn?

Neoclarityn är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen desloratadin. Det är tillgängligt som en 5-mg tablett, 2,5-mg och 5-mg munsönderfallande tabletter (tabletter som löses upp i munnen), en 0,5-mg / ml sirap och en 0,5-mg / ml oral lösning.

Köpa Neoclarityn receptfritt ↓

Beställa Neoclarityn Säkert på Nätet

Pris Neoclarityn 607,69 Kr

  • Dosering: oral lösning 0.5 mg/ml 100 ml – 5 mg 30 tabl. – desloratadin
  • Pris Neoclarityn (inkl. läkarkonsult): 607,69 Kr

Att beställa Neoclarityn utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Vad används Neoclarityn för?

Neoclarityn används för att lindra symptomen av allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av en allergi, till exempel, hösnuva eller allergi mot dammkvalster) eller urtikaria (en hudåkomma orsakad av en allergi, med symptom innefattande klåda och nässelutslag).

Läkemedlet kan endast fås på recept.

Hur används Neoclarityn?

Den rekommenderade dosen för vuxna och ungdomar (12 år och äldre) är 5 mg en gång dagligen. Dosen hos barn beror på deras ålder. För barn från ett till fem år är dosen 1,25 mg en gång dagligen, som tas som 2,5 ml sirap eller oral lösning. För barn från sex till 11 år, är dosen 2,5 mg en gång dagligen, som tas antingen som 5 ml sirap eller oral lösning, eller som en 2,5 mg munsönderfallande tablett. Vuxna och ungdomar kan använda alla former av läkemedlet.

Neoclarityn kan tas med eller utan mat.

Hur fungerar Neoclarityn?

Den aktiva substansen i Neoclarityn, desloratadin, är ett antihistamin. Det fungerar genom att blockera de receptorer som histamin, ett ämne i kroppen som orsakar allergiska symtom, normalt fäster sig vid. När receptorerna är blockerade kan histaminet inte verka, och detta leder till en minskning av allergisymptomen.

Vilken nytta har Neoclarityn visat vid studierna?

I allergisk rinit, om man ser på resultaten av alla studier tagna tillsammans, ledde två veckors behandling med 5 mg Neoclarityn till en genomsnittlig minskning av symptomvärdet med 25 till 32%, jämfört med en minskning med 12 till 26% hos de patienter som fick placebo. I de två studierna i urtikaria, var minskningen av symptomvärdet efter sex veckors behandling med Neoclarityn 58 och 67%, jämfört med 40 och 33% i placebobehandlade patienter.Neoclarityn MSD

Neoclarityn bipacksedel

Apotek på nätet