Vad är Nasonex?

Nasonex kan användas för att behandla symptom av säsongsbetonad allergisk rinit (hösnuva) och perenn rinit, vilka båda är överkänsliga reaktioner som dyker upp när en “utlösare” inandas. Hösnuva dyker upp säsongsmässigt, vid tiden på året som olika pollen från träd och växter och sporer från svampar finns i atmosfären. Perenn rinit, däremot, uppstår året om och den löses ut av andra material såsom djurpäls, dammkvalster i huset, fjädrar och mat.

Köpa Nasonex receptfritt

Beställa Nasonex Säkert på Nätet

Pris Nasonex nässpray 480 Kr

  • Dosering: Nasonex nässpray 50 mcg
  • Pris Nasonex nässpray (inkl. läkarkonsult): 1 sprayflaska – 480 Kr

Man kan beställa Nasonex på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Nasonex utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Hur man använder Nasonex

Nasonex sprayas i båda näsborrarna. Dosen beror på ålder och vad medicinen är avsedd att behandla, och den kan ökas eller minskas beroende på hur man svarar på behandlingen. Rinitsymptomen förbättras för det mesta inom några dagar, medan näspolyperna kan ta längre tid att svara. I fall av rinit kan man rekommenderas att börja ta Nasonex just innan pollensäsongen börjar och man kan tvingas komma att få ta Nasonex regelbundet. Om symptomen inte förbättras (det kan ta upp till sex veckor för polyperna) vänd åter till läkaren för råd.

Nasonex biverkningar

Användning av Nasonex kan orsaka omedelbara och kraftiga allergiska reaktioner, med symptom som svullet ansikte och hals, problem att svälja och andas, eller urtikariella tillstånd (nässelfeber); om något av dessa dyker upp ska man sluta att använda den och söka läkarhjälp omedelbart. De flesta personer upplever inga biverkningar med denna medicin; för övrigt är vanliga problem näsblod (speciellt vid behandling av polyperna), värk i näsan och halsen, sår i näsan, huvudvärk, nysningar och infektioner i andningsvägarna.Nasonex MSD

Nasonex bipacksedel

Relaterade produkter allergier

  • Avamys
  • Flixonase
  • EpiPen
  • Optilast (Lastin)
  • Nasacort
  • Rapitil
  • Xyzal
  • Jext
Apotek på nätet