Vad är Mirapexin?

Mirapexin tabletter och mirapexin långsamt utlösande tabletter innehåller båda den aktiva ingrediensen pramipexol, vilket är en typ av medicin som kallas för dopaminagononist.

Köpa Mirapexin receptfritt

Beställa Mirapexin Säkert på Nätet

Pris Mirapexin tabletter från 779 Kr

 • Dosering: Mirapexin tabletter 0,088 mg – 0,18 mg – 0,35 mg – 0,7 mg
 • Pris Mirapexin tabletter (inkl. läkarkonsult): 30 tabletter – från 779 Kr

Man kan beställa Mirapexin på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Mirapexin utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Hur fungerar den?

Pramipexol fungerar genom att imitera aktiviteten från en hjärnsubstans som kallas dopamin. Dopamin är en substans som är känd som en signalsubstans. Signalsubstanser finns i hjärnan och nervsystemet och är inblandad i att sända meddelanden mellan nerverna. Dessa meddelanden gör det möjligt för kroppen att fungera normalt. Signalsubstansen dopamin är känd för att vara reducerad eller helt saknas i hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom, och detta tros vara anledningen till sjukdomssymptomen.

Dopamin

Dopamin är ett ämne som kallas en signalsubstans. Signalsubstanser är närvarande i hjärnan och nervsystemet och är involverade i överföring av meddelanden mellan nerver. Dessa meddelanden gör att kroppen kan fungera normalt. Signalsubstansen dopamin är känd för att vara reducerad eller frånvarande i hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom, och detta tros vara orsaken till sjukdomssymptomen.

Dopamin sänder normalt meddelanden genom att stimulera specifika receptorer i hjärnan. Pramipexol fungerar genom att stimulera samma receptorer. Detta ger samma effekter som dopamin, och fungerar som ett dopaminsubstitut. På detta sätt hjälper pramipexol till att återställa dopaminaktiviteten i hjärnan, vilket bidrar till att minska symptomen på Parkinsons sjukdom.

Mirapexin-tabletter och Mirapexin-depottabletter kan både användas ensamma eller tillsammans med levodopa för behandling av Parkinsons sjukdom, och är särskilt användbara för personer som inte längre får riktig kontroll av symptomen med hjälp av enbart levodopa.

Mirapexin-tabletter används också för att behandla restless legs (RLS), men exakt hur pramipexol fungerar för denna åkomma är oklart. Pramipexol kan orsaka ett blodtrycksfall när du börjar behandlingen, och detta kan orsaka yrsel eller svimning. För att minimera dessa biverkningar ökas dosen långsamt, vanligen under över 3-4 veckor. Följ instruktionerna från din läkare eller apotekare.

Ska inte användas

 • Vid amning.
 • Säkerheten och effektiviteten av den här medicinen har inte kunnat bevisas hos barn och ungdom under 18. Den är inte rekommenderad för denna åldersgrupp.

Medicinen bör inte användas om man är allergisk mot någon av dess ingredienser. Man ska tala om för läkaren eller apotekaren om man tidigare haft denna typ av allergi. Om man känner att man fått en allergisk reaktion ska man sluta att använda medicinen och meddela läkare eller apotekare omedelbart.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

 • Yrsel.
 • Svårighet att utföra frivilliga rörelser, vilket resulterar i ryckiga eller ofrivilliga rörelser eller muskelryckningar (dyskinesi).
 • Sömnighet.
 • Illamående.

Vanliga (förekommer hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • Falska uppfattningar om saker som egentligen inte finns (hallucinationer).
 • Onormala drömmar.
 • Sömnsvårigheter (insomni).
 • Förvirring.
 • Huvudvärk.
 • Minskat blodtryck (hypotension).
 • Synrubbningar såsom dubbel eller dimsyn.
 • Förstoppning.
 • Kräkningar.

Mirapexin bipacksedel

Apotek på nätet