Vad Minims Kloramfenikol används för

Minims Kloramfenikol är en bredspektrumantibiotika lösning som används för att behandla en ögoninfektion som kallas bakteriell konjunktivit, som är en bakteriell infektion som involverar slemhinnan på ögonytan.

Det vanligaste symtomet är närvaron av en klibbig gul-vit utsöndring med slem och var (eller hoplimmade ögon, särskilt på morgonen vid uppvaknandet). Andra symtom är en grynig känsla i ögat, rodnad och irritation av ögonen och rinnande ögon. Infektionen startar vanligtvis i ena ögat och sprider sig sedan till det andra.

Köpa Minims Kloramfenikol receptfritt ↓

Beställa Minims Kloramfenikol Säkert på Nätet

Pris Minims Kloramfenikol 803,73 Kr

  • Dosering: Kloramfenikol 0.5% ögondroppar 20 x 0.5 ml
  • Pris Minims Kloramfenikol (inkl. läkarkonsult): 803,73 Kr

Här kan man beställa Minims Kloramfenikol på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur man använder Minims Kloramfenikol

Följ alla anvisningar som du fått av din läkare eller apotekare noga.

De kan skilja sig från informationen i denna bipacksedel.

Om du inte förstår instruktionerna på etiketten, kontakta läkare eller apotekare för att få hjälp.

Hur mycket man ska använda

Använd Minims kloramfenikol endast när ordinerats av din apotekare, läkare eller optiker. Dosen av ögondroppar kan vara olika för varje person och deras hälsotillstånd. Din apotekare, läkare eller optiker kommer att tala om hur ofta du ska använda ögondropparna och hur många droppar varje gång.

Den vanliga dosen av Minims kloramfenikol hos vuxna och barn 2 år och äldre är en eller två droppar droppade i varje drabbat öga varannan till var sjätte timme under två till tre dagar. Intervallet mellan applikationerna kan sedan ökas. Svåra infektioner kan kräva en eller två droppar varje femtonde till tjugonde minut till att börja med för att sedan gradvis minska frekvensen av applicering allt eftersom infektionen kontrolleras. Fortsätt behandling under minst 48 timmar efter ögat verkar normalt. Använd inte i mer än 5 dagar totalt utom på läkare inrådan. Om tillståndet förvärras eller blir inte bättre efter 2 dagar, kontakta läkare.

Apotek på nätet