Micardis Boehringer IngelheimVad är Micardis?

Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (urindrivande medel) som hjälper till att motverka att kroppen absorberar för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention. Telmisartan är en angiotensin II-receptorantagonist. Telmisartan håller blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet.

Micardis HCT är ett kombinationsläkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Att sänka blodtrycket kan sänka risken för stroke eller hjärtinfarkt. Micardis HCT kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicineringsguide.

Köpa Micardis receptfritt ↓

Beställa Micardis Säkert på Nätet

Pris Micardis 1.786,75 Kr

 • Dosering: 40 mg 98 tabl. – 80 mg 98 tabl. – Plus 80/12.5 mg tabl.
 • Pris Micardis (inkl. läkarkonsult): 1.786,75 Kr.

I Sverige är det möjligt att köpa Micardis på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket.

Viktig information

Använd inte om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta ta Micardis HCT och kontakta din läkare direkt. Du bör inte använda detta läkemedel om du inte kan urinera. Om du har diabetes ska du inte använda Micardis HCT tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (som Tekturna eller Tekamlo).

Micardis HCT biverkningar

Sök akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelutslag; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg.
I sällsynta fall kan Micardis HCT orsaka ett tillstånd som resulterar i nedbrytning av skelettmuskelvävnaden, vilket leder till njursvikt. Ring din läkare omedelbart om du har oförklarlig muskelsmärta, ömhet eller svaghet särskilt om du också har feber, onormal trötthet, och mörkfärgad urin.

Ring även din läkare omedelbart om du har:

 • ögonsmärta, synproblem;
 • en känsla av yrsel, som om du skulle svimma;
 • gulsot (gulfärgning av hud eller ögon);
 • lätt får blåmärken, ovanlig blödning;
 • njurproblem – liten eller ingen urinering, smärtsam eller svår urinering, svullnad i fötterna eller vrister, trötthetskänsla eller andnöd;
 • lupusliknande syndrom – ledvärk eller svullnad med feber, svullna körtlar, muskelvärk, bröstsmärta, kräkningar, ovanliga tankar eller beteende och ojämn hudfärg; eller
 • tecken på en elektrolytobalans – muntorrhet, ökad törst, trötthet, förvirring, rastlöshet, kräkningar, muskelsmärta eller svaghet, brist på energi, hjärtklappning, lite eller ingen urin eller anfall.

Vanliga biverkningar kan inkluder:

 • yrsel, trötthet;
 • illamående, diarré;
 • ryggont; eller
 • förkylning eller influensaliknande symptom.
Apotek på nätet