Användningar för Meloxicam

Meloxicam används för att behandla artrit. Det minskar smärta, svullnad och ledstelhet. Meloxicam är känt som ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID).

Om du behandlar en kronisk åkomma såsom artrit ska du fråga din läkare om icke-läkemedelsbehandling och/eller användande av andra mediciner för att behandla din smärta. Se även sektionen Varning.

Köpa Meloxicam receptfritt ↓

Beställa Meloxicam Säkert på Nätet

Pris Meloxicam 734,16 Kr

  • Dosering: 7.5 mg. 30 – 15 mg. antiinflammatorisk smärtlindrare
  • Pris Meloxicam (inkl. läkarkonsult): 734,16 Kr

Att beställa Meloxicam utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur man använder Meloxicam

Läs Medicinering Guiden som din apotekare gav dig innan du börjar ta Meloxicam och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor ska du fråga din läkare eller apotekare.

Ta den här medicinen via munnen enligt din läkares direktiv, normalt en gång om dagen. Drick ett fullt glas med vatten (8 ounces / 240 milliliter) med det om inte din läkare säger något annat. Ligg inte ner under minst 10 minuter efter du tagit detta läkemedel.

Om du tar den flytande formen av denna medicin ska du försiktigt skaka flaskan innan varje dosering. Mät noggrant ut dosen med hjälp av en speciell doseringsenhet/sked. Använd inte en matsked eftersom du kanske inte får rätt dos.

Biverkningar

Magbesvär, illamående, yrsel och diarré kan förekomma. Om någon av dessa stannar kvar eller blir värre bör du kontakta din läkare eller apotekare omgående.

Kom ihåg att din läkare har skrivit ut den här medicinen eftersom han eller hon bedömde att fördelarna för dig är större än risken för biverkningar. Många personer som använder den här medicinen upplever inga allvarliga biverkningar.

Berätta omedelbart för din läkare om du får allvarliga biverkningar, inklusive: lätt att få blåmärken/blödningar, envis/kraftig huvudvärk, förändringar i humör/mentalitet, tecken på njurproblem (såsom ändringar i mängden urin), oförklarlig stel nacke, symptom på hjärtsvikt (såsom svullnad i anklar/fötter, ovanlig trötthet, ovanlig/plötslig viktökning).Meloxicam Actavis

Meloxicam bipacksedel

Apotek på nätet