Vad är Melatonin?

Melatonin är ett hormon som produceras naturligt i kroppen från tallkottkörteln i hjärnan. Melatonin är en del av signalserien i dygnsrytmen. I synnerhet påverkar Melatonin insomnandet genom att orsaka dåsighet och en sänkning av kroppstemperaturen.

Köpa Melatonin receptfritt ↓

Beställa Melatonin Säkert på Nätet

Pris Melatonin 565 Kr

  • Dosering: 2 mg – 3mg 30 tabl.
  • Pris Melatonin (inkl. läkarkonsult): 565 kr

Att beställa Melatonin utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Kan jag köpa Melatonin?

Nätdoktorn är beredd att skriva ut Melatonin för att underlätta sömn. För att förhindra missbruk av denna medicin kommer vi inte skriva ut mer än 21 tabletter på ett recept. Om du vill köpa Melatonin ska du vänligen fylla ett nätbaserat konsultationsformulär som kommer att granskas av en av våra läkare.

Vad används Melatonin för?

Melatonin skrivs ut för att hjälpa människor att sova. I Storbritannien är det endast licensierat för sömnlöshet.

Hur du tar Melatonin

Melatonin tas som en tablett 1 till 2 timmar före sänggåendet och med mat. Melatonin är licensierat i Storbritannien i upp till 13 veckor men nätkliniken kommer inte ordinera det för så lång tid. Om du har lidit av sömnlöshet rekommenderar vi att du personligen besöker en läkare.

Är Melatonin effektivt?

Melatonin är licensierat i Storbritannien för att behandla sömnlöshet så det har genomgått kliniska tester för att påvisa effekt och säkerhet.

Har Melatonin har biverkningar?

Som med alla mediciner kan Melatonin orsaka biverkningar, men dessa är sällsynta eller ovanliga. De huvudsakliga biverkningarna som noterades är illamående, diarré och ryggsmärtor.

Är melatonin ett hormon?

Melatonin är ett naturligt hormon när det produceras i kroppen (endogent hormon). Melatonin är inte en vitamin. Melatonin-kosttillskott (exogena hormon) tillverkas syntetiskt och alla produkter och styrkor på den amerikanska marknaden finns tillgängliga utan recept på apoteket, näringsbutiker och andra butiker.

Melatonin används vanligast för att:

  • Hjälpa till att minska jetlag
  • Justera sömncykler hos blinda (sömnstörningar betingade av förändrad dygnsrytm)
  • Behandla sömnstörningar hos personer med omväxlande arbetsscheman vid skiftarbete
  • allmän sömnlöshet

Melatonin bipacksedel

Apotek på nätet