Användningar för Medrol

Metylprednisolon används för att behandla åkommor såsom artrit, blodåkommor, allvarliga allergiska reaktioner, vissa typer av cancer, ögonåkommor, hud/njur/inälvs/lungsjukdomar och åkommor i immunsystemet. Det minskar ditt immunsystems svar på vissa sjukdomar för att minska symptom såsom svullnad, smärta och allergiska reaktioner. Denna medicin är en kortikosteroid hormon.

Metylprednisolon kan även användas med andra mediciner vid hormonella störningar.

Köpa Medrol receptfritt ↓

Beställa Medrol Säkert på Nätet

Pris Medrol 799,40 Kr

  • Dosering: 16 mg 50 tabl. metylprednisolon
  • Pris Medrol (inkl. läkarkonsult): 799,40 Kr

Att beställa Medrol utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur man använder Medrol

Ta denna medicin via munnen enligt läkares ordination, normalt med mat eller mjölk. Följ dina doseringsinstruktioner noggrant. Dosering och behandlingstid baseras på ditt hälsotillstånd och svar på behandling. Olika dosering scheman finns för denna medicin. Om du inte tar samma dos varje dag eller om du tar denna medicin varannan dag kan det vara till hjälp att sätta en påminnelse i din kalender. Konsultera din läkare eller apotekare om du har några frågor.

Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare eller under längre tid än vad som föreskrivits. Din åkomma kommer inte att bli bättre snabbare, och dina risker för biverkningar kommer att öka.

Sluta inte att ta denna medicin utan att konsultera din läkare. Vissa åkommor kan försämras eller så kan du råka ut för avvänjningssymptom (såsom svaghet, viktminskning, illamående, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, yrsel) när detta läkemedel stoppas plötsligt. För att motverka dessa avvänjningssymptom när man stoppar metylprednisolon kan din läkare komma att minska din dos gradvis. Konsultera din läkare eller apotekare för mer detaljer och rapportera eventuellt avvänjningssymptom omedelbart. Se även sektionen Försiktighetsåtgärder.

Biverkningar

Illamående, kräkningar, halsbränna, huvudvärk, yrsel, sömnproblem, aptitförändringar, ökat svettande eller akne kan förekomma. Om någon av dessa biverkningar stannar kvar eller förvärras bör du omedelbart tala med din läkare eller apotekare.

Kom ihåg att din läkare har skrivit ut den här medicinen eftersom han eller hon bedömde att fördelarna för dig är större än risken för biverkningar. Många personer som använder den här medicinen upplever inga allvarliga biverkningar.
Denna medicin kan få ditt blodsocker att öka, vilket kan orsaka eller förvärra diabetes. Tala omedelbart med din läkare om du får symptom på högt blodsockervärde såsom ökad törst/urinering. Om du redan har diabetes ska du kontrollera ditt blodsocker regelbundet enligt direktiv och dela med dig resultatet till din läkare. Din läkare kan komma att justera din diabetesmedicin, motionsprogram eller diet.Medrol Pfizer

Medrol bipacksedel

Apotek på nätet