Vad är Maxolon?

Maxolon ökar muskelsammandragningarna i de övre mag- och tarmsystemet. Detta ökar hastigheten med vilken magen tömmer sig in i tarmkanalen. Maxolon används på kort sikt för att behandla halsbränna orsakat av gastro-oesofageal reflux hos personer som har använt andra mediciner utan lindring av symptom. Maxolon används även för att behandla långsam magtömning hos personer med diabetes, vilket kan orsaka illamående, kräkningar, halsbränna, förlorad aptit och en känsla av mättnad efter måltider. Maxolon kan även användas för anledningar som inte är angivna I Maxolonguiden.

Köpa Maxolon receptfritt ↓

Beställa Maxolon Säkert på Nätet

Pris Maxolon 575,49 Kr

  • Dosering:  10 mg. metoclopramide
  • Pris Maxolon (inkl. läkarkonsult): 84 tabl. – 575,49 Kr

Ett nätbaserat recept för Maxolon kan fås efter det att man fyllt i ett frågeformulär som finns på nätet. Receptet skickas därefter vidare till ett postordersapotek, varifrån Maxolon sänds till kunden inom en dag.

Biverkningar med Maxolon

Sök akuthjälp om du får något av följande tecken på en allergisk reaktion: hudutslag; svårighet att andas; svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals. Sluta ta Maxolon och ring din läkare genast om du får något av följande tecken på ETT ALLVARLIGT RÖRELSEFEL, vilket kan dyka upp under de första två dagarna av behandlingen: darrningar eller skakningar i armar eller ben; okontrollerade muskelrörelser i ansiktet; eller någon ny eller ovanlig muskelrörelse som du inte kan kontrollera.

Maxolon dosering

Normal vuxendos för illamående/kräkningar:

Postoperativt illamående/kräkningar:

Parenteralt: 10 till 20 mg IM vid eller när slutet på det kirurgiska ingreppet

Normal vuxendos för gastro-oesofageal reflux-sjukdom:

Oralt: 10 till 15 mg upp till 4 gånger per dag 30 minuter innan måltid och vid sänggående, beroende på symptom som behandlas och kliniskt svar. Terapi bör inte överstiga 12 veckor

Normal vuxendos vid tunntarmsintubation:

Om tuben inte passerat nedre magmunnen med normala metoder inom 10 minuter kan en enkel dos ges IV långsamt under 1 till 2 minuter: vuxna och pediatriska patienter 14 år och äldre: 10 mg IV som en enkel dos given under 1 till 2 minuter.Maxolon Adipharm

Maxolon bipacksedel

Apotek på nätet