Användningar för Lyrica

Denna medicin används för att behandla smärta orsakad av nervskador på grund av diabetes, bältros (herpes zoster)-infektion eller ryggmärgsskada. Denna medicin används även för att behandla smärta hos personer med fibromyalgi. Den används även med andra mediciner för att behandla vissa typer av anfall (fokal attack).

Köpa Lyrica receptfritt ↓

Beställa Lyrica Säkert på Nätet

Pris Lyrica 740,38 Kr

  • Dosering: 25 mg 56 kaps. – aktivt ämne: pregabalin
  • Pris Lyrica (inkl. läkarkonsult): 740,38 Kr

Att beställa Lyrica utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur man använder Lyrica

Läs Medicinering Guiden som din apotekare gav dig innan du börjar ta Meloxicam och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor ska du fråga din läkare eller apotekare.

Ta den här medicinen via munnen enligt din läkares direktiv, normalt 2 till 3 gånger per dag med eller utan mat. Dosering beror på ditt hälsotillstånd, njurfunktion och hur du svarar på behandlingen.

Om du använder den flytande formen av denna medicin ska du försiktigt skaka flaskan innan varje dosering. Mät noggrant ut dosen med hjälp av en speciell doseringsenhet/sked. Använd inte en matsked eftersom du kanske inte får rätt dos.

För att minska riskerna för biverkningar (såsom yrsel och dåsighet) kan din läkare komma att börja med en låg dos och sedan gradvis öka din dos. Följ din läkares instruktioner noggrant.

Använd den här medicinen regelbundet för att få bästa resultat från den. För att hjälpa dig att komma ihåg ska du ta medicinen vid samma tid varje dag. Läkemedlet fungerar bäst när mängden medicin i din kropp hålls på en konstant nivå. Därför är det bästa att ta pregabalin med jämnt fördelade intervall genom dagen och natten.

Biverkningar

Dåsighet, yrsel, torr mun, förstoppning, koncentrationssvårigheter, svullna armar/ben och viktökning kan förekomma. Om något av dessa stannar kvar eller försämras ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekare.

Kom ihåg att din läkare har skrivit ut den här medicinen eftersom han eller hon bedömde att fördelarna för dig är större än risken för biverkningar. Många personer som använder den här medicinen upplever inga allvarliga biverkningar.Lyrica Pfizer

Lyrica bipacksedel

Apotek på nätet