Lerkanidipin ActavisLerkanidipin

Lerkanidipin-tabletter innehåller den aktiva beståndsdelen lerkanidipin-hydroklorid, som är en typ av läkemedel som kallas en kalciumkanalblockerare. Lerkanidipin finns även utan ett varumärke, dvs som ett generiskt läkemedel.

Köpa Lerkanidipin receptfritt ↓

Beställa Lerkanidipin Säkert på Nätet

Pris Lerkanidipin 642,77 Kr

 • Dosering: 10 mg 84 tabl. – 20 mg 84 tabl.
 • Pris Lerkanidipin (inkl. läkarkonsult): 642,77 Kr.

Att beställa Lerkanidipin utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar det?

Zanidip-tabletter innehåller den aktiva beståndsdelen lerkanidipin-hydroklorid, som är en typ av läkemedel som kallas en kalciumkanalblockerare. Lerkanidipin finns även utan ett varumärke, dvs som ett generiskt läkemedel.

Lerkanidipin verkar genom att bromsa rörelsen av kalcium genom de muskelceller som finns i väggarna hos blodkärlen. Det gör detta genom att blockera ‘kalciumkanaler’ i dessa muskelceller. Kalcium behövs av muskelceller så att de kan dra ihop sig. Lerkanidipin minskar mängden kalcium tillgängligt för muskelcellerna och får dem att slappna av.

Lerkanidipin verkar specifikt på muskelceller i väggarna i artärerna, vilket får dem att slappna av. Detta gör att artärerna i kroppen vidgas.

Avslappnandet och vidgandet av de små artärerna i kroppen minskar motståndet som hjärtat måste trycka mot för att pumpa runt blodet i kroppen. Detta minskar trycket i blodkärlen. Lerkanidipin kan därför användas för att sänka högt blodtryck.

Biverkningar

Läkemedel och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt.

Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • Yrsel.
 • Huvudvärk.
 • Vallningar.
 • Svullna fotleder, handleder, armar eller ben.
 • Snabbare än normalt hjärtrytm (takykardi).
 • Medvetenhet om din hjärtrytm (hjärtklappning).

Sällsynta (förekommer hos mellan 1 av 1000 och en av 10,000 personer)

 • Hudutslag.
 • Trötthet.
 • Dåsighet.
 • Ökat behov att urinera (polyuri).
 • Störningar i magen, såsom illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och matsmältningsbesvär.
 • Andningssvårigheter (dyspné).
 • En allmän sjukdomskänsla.
 • Bröstsmärta.
Apotek på nätet