Vad är Lariam använt för?

  • Motverka och behandla malaria

Lariam är huvudsakligen använt för att motverka och behandla en typ av malaria som kallas falciparum-malaria. Detta är en potentiellt dödlig form av malaria orsakad av parasiter som ofta är resistenta mot andra antimalariamediciner, såsom klorokin.

För att få reda på om Lariam är rekommenderat för att motverka malaria i landet man reser till kan man leta på nätdoktorn för individuella länder, titta på National Travel Health Network and Centre eller tala med en apotekare, läkare eller resehälsoklinik.

Köpa Lariam receptfritt

Beställa Lariam Säkert på Nätet

Pris Lariam tabletter 637 Kr

  • Dosering: Lariam tabletter 250 mg
  • Pris Lariam tabletter (inkl. läkarkonsult): 8 tabletter – 637 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Lariam på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket Treated.

Hur fungerar Lariam?

Lariam tabletter innehåller den aktiva ingrediensen meflokinhydroklorid, vilket är en typ av antimalariamedicin.

Malaria är en potentiellt dödlig sjukdom som orsakas av olika typer av parasite kallade Plasmodium. Plasmodium bärs av myggor och injiceras i blodflödet under ett bett från en infekterad mygga. När den väl kommit in i kroppen reproducerar sig parasiten, vilket resulterar i sjukdomen.

Meflokin fungerar genom att attackera Plasmodiumparasiterna när de väl kommit in i de röda blodcellerna. Den dödar parasiterna och hindrar dem från att föröka sig ytterligare.

Kan jag ta Lariam när jag är gravid eller ammar?

Gravida kvinnor rekommenderas att om möjligt undvika att besöka malaria fyllda områden, eftersom de har en större risk att utveckla svår malaria, vilket ökar riskerna för missfall, dödfött barn och moders död och neonatal död. När resor inte kan undvikas är det mycket viktigt att agera preventivt mot malaria och att vara extra noggrann med dessa aktiviteter då gravida kvinnor är speciellt attraktiva för myggor.Lariam Roche

Lariam bipacksedel

Relaterade produkter malaria

  • Malarone
  • Doxycyklin
Apotek på nätet