Golden eye antibiotiska ögondroppar och salva (kloramfenikol)

Golden eye antibiotiska ögondroppar och ögonsalva innehåller båda den aktiva beståndsdelen kloramfenikol, som är en typ av läkemedel som kallas ett antibiotikum. Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. (OBS. Kloramfenikol ögondroppar och salva finns också utan ett varumärke, det vill säga som det generiska läkemedlet.)

Köpa Kloramfenikol ögondroppar receptfritt ↓

Beställa Kloramfenikol ögondroppar Säkert på Nätet

Pris Kloramfenikol ögondroppar 675,79 Kr

  • Dosering: Kloramfenikol ögondroppar en ögonsalva 1% – 0.5 %
  • Pris Kloramfenikol ögondroppar (inkl. läkarkonsult):675,79 Kr

Att beställa Kloramfenikol ögondroppar utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar det?

Golden eye antibiotiska ögondroppar och ögonsalva innehåller båda den aktiva beståndsdelen kloramfenikol, som är en typ av läkemedel som kallas ett antibiotikum. Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. (OBS. Kloramfenikol ögondroppar och salva är också tillgängliga utan ett varumärke, dvs som det generiska läkemedlet.)

Kloramfenikol är känt som ett bredspektrumantibiotika, vilket betyder att det är effektivt mot infektioner orsakade av ett stort antal olika bakterier.

Kloramfenikol verkar genom att förhindra bakterier från att producera proteiner som är viktiga för dem. Utan dessa proteiner bakterierna kan inte växa, reproducera och öka i antal. Kloramfenikol kontrollerar således antalet bakterier som orsakar en infektion, och de återstående bakterierna dör eller dödas av kroppens immunsystem. Detta behandlar infektionen.

Biverkningar

Läkemedel och deras eventuella biverkningar kan påverka enskilda människor på olika sätt. Följande är några av de biverkningar som är kända för att vara förknippade med detta läkemedel. Bara för att en biverkning anges här betyder inte att alla som använder detta läkemedel kommer att uppleva det eller några biverkningar.

  • Brännande eller stickande känsla.
  • Allergiska reaktioner.

Biverkningarna som anges ovan kanske inte inkluderar alla biverkningar som rapporterats av läkemedlets tillverkare.

För mer information om andra eventuella risker som är förknippade med detta läkemedel, läs den information som tillhandahålls med läkemedlet eller kontakta din läkare eller apotekare.

Apotek på nätet