Vad är Klobetasolanvänt för?

Klobetasol-kräm och salva används under korta behandlingar för att behandla allvarliga former av inflammatoriska hudåkommor, såsom de nedan nämnda, när svagare kortikosteroider inte har varit effektiva.

 • Eksem
 • Psoriasis
 • Hudåkomma kallad lichen planus, i vilken hudfläckar dyker upp som är platta ovanpå, glänsande, nästan violetta kliande områden.
 • Hudåkomma kallad diskoid lupus erythematosus, vilken orsakas av att immunsystemet attackerar huden.

Köpa Klobetasol receptfritt ↓

Beställa Klobetasol Säkert på Nätet

Pris Klobetasol 704,64 Kr

 • Dosering: 0.05% kräm 30 g – hormonsalva
 • Pris Klobetasol (inkl. läkarkonsult): 704,64 Kr

I Sverige är det möjligt att köpa Klobetasol på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta möjliggörs genom att man får ett nätbaserat recept från nätapoteket Dokteronline.

Hur fungerar Klobetasol?

Klobetasol-kräm och salva innehåller både den aktiva komponenten klobetasolpropionat 0.05%, vilket är en typ av medicin kallad en topikal kortikosteroid. Klobetasolär en mycket kraftig kortikosteroid som används för att minska hudinflammation.

Hudinflammation uppstår när en allergisk reaktion eller irritation av huden orsakar att olika substanser löses ut i huden som gör att blodkärl vidgas och resulterar i att den irriterade ytan blir röd, svullen, kliande och smärtsam.

Klobetasolagerar inuti hudcellerna för att hindra att dessa inflammatoriska substanser släpps ut. Detta minskar svullnad, rodnad och klåda och hjälper därför till att hindra kliandet som kan ytterligare irritera huden.

Klobetasol-kräm är mer lämpade för fuktiga, vätskande hudområden, medan den tjockare, mer feta salvan är mer lämplig för torra, fjälliga hudområden.

Hur använder jag Klobetasol?

 • Klobetasol-kräm eller salva bör appliceras tunt på påverkat hudområde en eller två gånger per dag till att börja med. Så snart åkomman börjar bli bättre ska du använda den mindre ofta, enlig din läkares direktiv. Klicka här för att se hur mycket som ska användas.
 • Lägg inte på kräm eller salva på skadad eller infekterad hudarea, om inte infektionen också behandlas. Använd inte i ansiktet med mindre än att du instruerats till det av din specialist.
 • Undvik att får kräm eller salva i ögonen, munnen eller näsan. Skölj med kallt vatten om oavsiktlig kontakt uppstår.
 • Tvätta händerna ordentligt efter att ha applicerat kräm eller salva, om det inte är händerna som behandlas.
 • Täck inte över behandlad yta med lufttäta förband såsom bandage eller andra förband med mindre än att detta påtalats av läkare, eftersom dessa ökar absorptionen av medicin in i kroppen och därför ökar risken för biverkningar. Om din läkare har sagt till dig att använda förband med Klobetasolbör du rengöra huden innan kräm eller salva appliceras under nytt förband.

Klobetasol, neomycin och nystatin-kräm och salva

Klobetasol, neomycin och nystatin-kräm och salva brukar marknadsföras under varumärket Dermovate-NN-kräm och salva. Dock har denna produkt slutat att tillverkas och krämen och salvan finns numera bara tillgängligt generiskt (dvs utan varumärkesnamn). Båda innehåller tre aktiva ingredienser, klobetasolpropionat, neomycinsulfat och nystatin.

Vad är Klobetasol, neomycin och nystatin-kräm och salva använt för?

Denna kräm och salva används för kortare behandling av allvarliga inflammatoriska hudåkommor såsom eksem, dermatit eller psoriasis som är infekterade eller sannolikt kommer att bli infekterade. Denna medicin bör endast användas när andra mildare topikala kortikosteroider inte fungerat.

Hur fungerar det?

Klobetasol, neomycin och nystatin-kräm och salva brukade marknadsförs under varumärket Dermovate-NN-kräm och salva. Dock har denna produkt slutat att tillverkas och krämen och salvan finns numera bara tillgängligt generiskt (dvs utan varumärkesnamn). Båda innehåller tre aktiva ingredienser, klobetasolpropionat, neomycinsulfat och nystatin.

Klobetasolpropionat är en typ av medicin som kallas topikal kortikosteroid.

Kortikosteroider är medicin som används för att minska inflammation. Inflammation av huden uppstår beroende på irritation av huden, och är orsakad av utsöndringen olika substanser som är viktiga för immunsystemet. Dessa substanser orsakar att blodkärl vidgas och resulterar I att det irriterade området blir rött, svullet, kliande och smärtsamt, såsom vid dermatit eller eksem.

När Klobetasolappliceras på huden fungerar genom att agera inuti hudcellerna för att minska utsöndringen av dessa inflammatoriska substanser. Detta minskar svullnad, rodna och klåda.

Denna medicin bör inte användas för

 • Barn under två år.
 • Inflammatoriska hudåkommor infekterade med pseudomonas eller proteus-bakterier,
 • Primär bakteriell hudinfektion, såsom impetigo.
 • Primär svampinfektion på huden, dvs. fotsvamp, revorm, candida-hudinfektioner.
 • Virusorsakade hudinfektioner, såsom vattkoppor, bältros, munsår eller herpes simplex.
 • Acne vulgaris.
 • Acne rosacea.

Klobetasol bipacksedel

Apotek på nätet