Vad är Klaritromycin?

Klaritromycin är en makrolidantibiotika, och den används för att behandla bakterieinfektioner. Dessa inkluderar infektioner såsom i bröstet (t.ex. bronkit, lunginflammation), bihålor (dvs. bihåleinflammation), hals (t.ex. faryngit, tonsillit), hud och mjukvävnad, och beroende på Helicobacter pylori som är kopplad till duodenalsår.

Klaritromycin agerar genom att binda sig till specifika komponenter inuti bakterierna, vilket hindrar proteinsyntes och därmed bakterietillväxt.

Köpa Klaritromycin receptfritt ↓

Beställa Klaritromycin Säkert på Nätet

Pris Klaritromycin 484,29 Kr

  • Dosering: 250 mg. 14 tabl. antibiotika
  • Pris Klaritromycin (inkl. läkarkonsult): 14 tabletter – 484,29 Kr

Ett nätbaserat recept för Klaritromycin kan fås efter det att man fyllt i ett frågeformulär som finns på nätet. Receptet skickas därefter vidare till ett postordersapotek, varifrån Klaritromycin sänds till kunden inom en dag.

Hur man använder Klaritromycin

Klaritromycin tas normalt som en tablett men en intravenös formulering finns tillgänglig för personer med allvarliga infektioner eller de som inte kan svälja tabletterna. I alla fall kommer din läkare att tala om vilket preparat som är bäst för dig och hur du ska ta det. Tabletterna sväljs med vatten. Normalt tas en tablett på 250 mg. två gånger per dag (morgon och kväll) under 6-14 dagar, även om du kan behöva använda en högre dos (500 mg) om din infection är allvarlig.

Behandling av Helicobacter pylori skiljer sig genom att Klaritromycin Tabletterna används i kombination med andra mediciner. För injektioner (vilka förbereds och ges till dig av din läkare) är medicinen ett pulver som löses upp i sterilt vatten innan det administreras in i en ven under minst en timma. Dosen är normalt 0.5 g två gånger per dag under 2-5 dagar, efter vilket du kommer att få fortsätta med tabletter. Hela behandlingskuren är inte längre än 14 dagar. Det är mycket viktigt att avsluta behandlingskuren eftersom infektionen kan komma tillbaka.

Biverkningar med Klaritromycin

Om något av följande tecken och symptom dyker upp medan du använder Klaritromycin ska du omedelbart meddela läkare: tecken på en allergisk reaktion, hudutslag, hudirritation och allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnson syndrom, Henoch-Schonlein purpura), andningssvårigheter, gulsot, ändringar på avföring/urinfärg, feber och bukömhet.

De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, sömnsvårigheter, magstörningar (t.ex. illamående, kräkningar, smärta, matsmältningsproblem, diarré), förändringar i lukt/smak, ändringar av leverfunktion, hudutslag och ökad svettning. Injektionsstället kan bli smärtsamt och blodkärlen inflammerade.Klaritromycin Traphaco

Klaritromycin bipacksedel

Apotek på nätet