Vad är Kandesartan?

Kandesartan är en angiotensin II-receptorantagonist. Kandesartan håller blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet.

Kandesartan används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna och barn som är minst ett år gamla. Att sänka blodtrycket kan minska risken för stroke, hjärtinfarkt eller andra hjärtkomplikationer.

Köpa Kandesartan receptfritt ↓

Beställa Kandesartan Säkert på Nätet

Pris Kandesartan 588,00 Kr

 • Dosering: 4mg – 8mg – 16mg – 32mg 28 tabl.
 • Pris Kandesartan (inkl. läkarkonsult): 588,00 Kr.

Att beställa Kandesartan utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Viktig information

Använd inte om du är gravid. Sluta använda kandesartan och kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid. Om du har diabetes ska du inte använda kandesartan tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo).

Innan du tar detta läkemedel

Du bör inte använda denna medicin om du är allergisk mot kandesartan.
Om du har diabetes ska du inte använda kandesartan tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo).
Du kan också behöva undvika att ta kandesartan med aliskiren om du har njursjukdom.
För att vara säker att kandesartan är säkert för dig ska du berätta för din läkare om du har:

 • njursjukdom;
 • leversjukdom;
 • hjärtsvikt;
 • en elektrolysobalans;
 • om du är på en saltfattig kost; eller
 • om du är uttorkad.

Kandesartans biverkningar

Sök akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hudutslag; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg. I sällsynta fall kan kandesartan orsaka ett tillstånd som resulterar i nedbrytningen av skelettmuskelvävnaden, vilket leder till njursvikt. Ring din läkare omedelbart om du har oförklarlig muskelsmärta, ömhet eller svaghet särskilt om du också har feber, onormal trötthet och mörkfärgad urin.

Vanliga biverkningar kan inkludera:

 • huvudvärk, yrsel,
 • ryggont; eller
 • förkylningssymtom som täppt näsa, nysningar, halsont.

Kandesartan bipacksedel

Apotek på nätet