Vad är Jentadueto?

Jentadueto tabletter innehåller två aktiva ingredienser, linagliptin och metformin. Dessa är båda mediciner som hjälper till att kontrollera blodsockerhalten hos personer med typ 2-diabetes.

Köpa Jentadueto receptfritt

Beställa Jentadueto Säkert på Nätet

Pris Jentadueto tabletter 1 049 Kr

 • Dosering: Jentadueto tabletter 2.5 mg/850 mg – 2.5 mg/1000 mg
 • Pris Jentadueto tabletter (inkl. läkarkonsult): 56 tabletter – 1 049 Kr

Att beställa Jentadueto utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Vad är Jentadueto använt för?

 • Typ 2-diabetes (icke-insulinberoende diabetes) hos vuxna av en ålder av 18 år eller mer.

Jentadueto tabletter är licensierade för att användas av personer med typ 2-diabetes vars blodsocker inte kontrolleras av maximal tolererad dos enbart av metformin, eller som redan tar metformin och linagliptin som separata tabletter.

Den är också licensierad för användning i kombination med sulfonyurea (t.ex. gliclazid) när en av dessa kombinerad med metformin inte har kontrollerat blodsockret väl nog.

Hur fungerar Jentadueto?

I typ 2-diabetes har kroppscellerna blivit motståndskraftiga mot insulinets agerande. Insulin är det huvudsakliga hormonet som kontrollerar sockernivån (glukos) i blodet. Det får kroppsceller att forsla bort socker från blodet. När cellerna är resistenta mot insulin får det blodsockernivån att stiga för högt.

Metformin är en typ av antidiabetesmedicin som är känd som en biguanid. Den fungerar på ett flertal sätt för att reducera sockermängden i blodet. För det första minskar den mängden socker som produceras av celler i levern. För det andra ökar den känsligheten mot insulin hos muskelceller.Jentadueto Boehringer Ingelheim

Jentadueto bipacksedel

Relaterade produkter diabetes

 • Glucophage
 • Metformin
 • Janumet
 • Eucreas
 • Victoza
 • Competact
 • Komboglyze
 • Onglyza
Apotek på nätet