Användningar

Sitagliptin används med en riktig kost och motionsprogram och eventuellt med annan medicin för att kontrollera högt blodsocker. Det används hos personer med typ 2-diabetes. Att kontrollera högt blodsocker hjälper till att förhindra njurskador, blindhet, nervproblem, förlust av lemma, och problem med den sexuella funktionen. Ordentlig kontroll av diabetes kan också minska risken för hjärtinfarkt eller stroke.

Sitagliptin är ett diabetesläkemedel som verkar genom att öka nivåer av naturliga ämnen som kallas inkretiner. Inkretiner hjälper till att kontrollera blodsockret genom att öka insulinfrisättningen, särskilt efter en måltid. De minskar också mängden socker som din lever producerar.

Köpa Januvia receptfritt ↓

Beställa Januvia Säkert på Nätet

Pris Januvia 1.706,35 Kr

  • Dosering: 25 mg – 50 mg – 100 mg 28 tabl.
  • Pris Januvia (inkl. läkarkonsult): 1.706,35 Kr

Det är lagligt i Sverige att köpa Januvia på nätet utan recept från doktorn på nätet. Detta fungerar genom ett nätbaserat recept, som kan fås genom att fylla i ett frågeformulär på nätet.

Hur man använder Januvia

Läs Medicineringsguiden från apotekaren innan du börjar använda sitagliptin och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, kontakta läkare eller apotekare.

Ta denna medicin via munnen med eller utan mat, enligt anvisningar från din läkare, vanligen en gång dagligen.

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd, njurfunktion och svar på behandlingen. Ta denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig att komma ihåg, ska du ta den vid samma tidpunkt varje dag. Följ noggrant medicineringens behandlingsplan, måltidsplan och motionsprogram som din läkare har rekommenderat.

Biverkningar

Kom ihåg att din läkare har ordinerat denna medicin för att han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningarna. Många personer som använder denna medicin får inte allvarliga biverkningar.

Trots att sitagliptin i sig inte brukar orsaka lågt blodsocker (hypoglykemi), kan lågt blodsocker uppstå om detta läkemedel förskrivs med andra diabetesmediciner. Tala med din läkare eller apotekare om huruvida dosen av din(a) andra diabetesmedicin(er) måste sänkas.Januvia MSD

Januvia bipacksedel

Apotek på nätet