Vad är Irbesartan?

Irbesartan är en angiotensin II-receptorantagonist. Irbesartan håller blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Irbesartan används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Det ges ibland tillsammans med andra blodtrycksläkemedel.

Köpa Irbesartan receptfritt ↓

Beställa Irbesartan Säkert på Nätet

Pris Irbesartan 415,43 Kr

  • Dosering: 150/12.5 mg 100 tabl. – 150 mg 100 tabl. – 300 mg 100 tabl.
  • Pris Irbesartan (inkl. läkarkonsult): 415,43 Kr.

Man kan beställa Irbesartan på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Irbesartan utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Viktig information

Använd inte om du är gravid. Sluta använda och kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid. Om du har diabetes ska du inte använda irbesartan tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo).

Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte använda irbesartan om du är allergisk mot det.
Om du har diabetes ska du inte använda irbesartan tillsammans med någon medicin som innehåller aliskiren (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna).
Du kan också behöva undvika att ta irbesartan med aliskiren om du har njursjukdom. För att vara säker på att irbesartan är säkert för dig ska du tala om för din läkare om du har:

  • njursjukdom;
  • leversjukdom;
  • hjärtsvikt; eller
  • om du är uttorkad.

Använd inte om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta ta irbesartan och kontakta din läkare direkt. Irbesartan kan orsaka skada på eller dödsfall av det ofödda barnet om du tar medicinen under din andra eller tredje trimester.
Det är inte känt om irbesartan tränger in i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag ta Irbesartan?

Följ alla anvisningarna på din receptetikett. Din läkare kan ibland ändra din dos så att du får bästa möjliga resultat. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas.
Irbesartan kan tas med eller utan mat. Ditt blodtryck måste kontrolleras ofta. Om du behandlas för högt blodtryck ska du fortsätta att använda denna medicinering även om du mår bra. Högt blodtryck har ofta inga symptom. Du kan behöva använda blodtrycksmedicin under resten av ditt liv.

Irbesartan bipacksedel

Apotek på nätet