Vad är Indapamid?

Indapamid är ett tiaziddiuretikum (urindrivande medel) som hjälper till att förhindra kroppen från att absorbera för mycket salt, vilket kan orsaka vätskeretention. Indapamid behandlar vätskeansamling (ödem) hos personer med hjärtsvikt.

Köpa Indapamid receptfritt ↓

Beställa Indapamid Säkert på Nätet

Pris Indapamid 573,54 Kr

 • Dosering: 2.5 mg 28 tabl. – MR (depottabletter) 1.5 mg 28 tabl.
 • Pris Indapamid (inkl. läkarkonsult): 573,54 Kr

Man kan beställa Indapamid på nätet utan recept från familjedoktorn. Att köpa Indapamide utan recept är lagligt genom att man får ett nätbaserat recept utställt.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot sulfapreparat eller om du inte kan urinera.

Doseringsinformation för Indapamid

 • Normal vuxendos vid ödem:
 • Startdos: 2,5 mg oralt en gång om dagen.
 • Normal vuxendos vid hypertoni:
 • Startdos: 1,25 mg oralt en gång om dagen.

Indapamid förväntas inte vara skadligt för fostret. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om indapamid tränger in i bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. Du bör inte amma medan du använder Indapamid. Indapamid är inte godkänt för användning av någon yngre än 18 år.

Indapamids biverkningar

Sök akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hudutslag; svårt att andas; svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller svalg.
Ring omedelbart din läkare om du har tecken på en elektrolytobalans, såsom:

 • dåsighet, brist på energi, trötthet;
 • benkramper, muskelsvaghet eller man känner sig lealös;
 • allvarlig svaghet, förlust av koordination, känsla av ostadighet;
 • snabb eller oregelbunden puls, hjärtflimmer, rastlöshet;
 • domningar eller stickningar;
 • kräkningar, förstoppning;
 • huvudvärk, förvirring, sluddrigt tal;
 • en känsla av yrsel, som om du kanske svimmar;
 • muntorrhet, ökad törst; eller
 • liten eller ingen urinering.
Apotek på nätet