Vad är Gyno-Daktarin?

Gyno-Daktarin är en medicin mot svampinfektioner som används för att behandla vaginal torsk. Gyno-Daktarin innehåller mikonazol, ett antimykotiska medel som används för att behandla infektioner såsom candida.

Mikonazol dödar svampar genom att störa deras cellmembran. Denna störning leder till att hål dyker upp i cellmembranen, vilket leder till att innehållet i en cell läcker ut och dödar svampen eller jästen.

Köpa Gyno-Daktarin receptfritt ↓

Beställa Gyno-Daktarin Säkert på Nätet

Pris Gyno-Daktarin 505,00 Kr

  • Dosering:  Gyno-Daktarin 2% Kräm
  • Pris Gyno-Daktarin (inkl. läkarkonsult): Kräm – 505,00 Kr

Här kan man beställa Gyno-Daktarin på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Hur används Gyno-Daktarin?

Gyno-Daktarin är tillgängligt som vagitorier (100 mg), vaginalkapslar (1200 mg) och kräm (2%). Alla dessa former sätts in din vagina; enda skillnaden i applikation är daglig frekvens och längden de används.
Gyno-Daktarin vagitorier sätts in i vaginan dagligen under fjorton dagar eller två gånger dagligen under en vecka. Vår läkare kommer att ange specifika doseringsinstruktioner så att du vet exakt hur du ska använda produkten.

Vem kan använda Gyno-Daktarin?

Du bör inte använda Gyno-Daktarin om du har en känd överkänslighet eller allergi mot någon ingrediens inkluderad i medicinen. Gyno-Daktarin bör inte ges till barn.

Ska inte användas av

  • Barn

Denna medicin bör inte användas om du är allergisk mot en eller någon av dess ingredienser. Vänligen tala om för din läkare eller apotekare om du tidigare har upplevt en sådan allergi. Om du känner att du fått en allergisk reaktion ska du sluta ta medicinen och omedelbart meddela din läkare eller apotekare.

Biverkningar hos Gyno-Daktarin

De vanligaste biverkningarna är vaginal irritation, vaginal klåda och brännande känsla, bäckenkramper, nässelfeber och utslag. De flesta personer upplever inga som helst biverkningar.

Kan jag få Gyno-Daktarin utan recept?

Online läkare kan skriva ut denna produkt på nätet efter det att du svarat på några få korta medicinska frågor så att vi kan bedöma lämpligheten med denna behandling. Vi sänder receptet direkt till ditt apotek och din behandling kommer nästa dag.Gyno-Daktarin Janssen-Cilag

Gyno-Daktarin bipacksedel

Apotek på nätet