Vad är Glucophage?

Metformin (met FOR min) används för att behandla typ 2-diabetes. Det hjälper till att kontrollera blodsockret. Behandlingen kombineras med diet och motion. Denna medicin kan använda ensam eller med andra mediciner mot diabetes.

Denna medicin kan användas för andra ändamål; hör efter med läkare eller apotekare om det finns frågetecken.

Köpa Glucophage receptfritt

Beställa Glucophage Säkert på Nätet

Pris Glucophage tabletter 441 Kr

  • Dosering: Glucophage 500 mg / 850 mg
  • Pris Glucophage tabletter (inkl. läkarkonsult): 84 tabletter – 441 Kr

Att beställa Glucophage utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur tar man Glucophage?

Ta denna medicin via munnen med ett glas med vatten. Följ direktiven på receptetiketten. Ta medicinen med mat. Ta medicinen regelbundet. Ta inte mer medicin än vad som rekommenderats. Sluta inte att ta denna medicin annat än på läkares direktiv. Tala med barnläkaren beträffande användning av den här medicinen för barn. Man kan behöva vara särskilt försiktig.

Överdos: Om man tror sig ha tagit för mycket av denna medicin ska man genast kontakta ett giftcenter eller en akutmottagning. Obs: Denna medicin är personlig. Dela inte den med andra personer.

Var ska jag förvara min medicin?

Förvara utom räckhåll för barn. Förvara i rumstemperatur mellan 15 och 30 grader C (59 och 86 grader F). Undvik ljus. Kast abort oanvänd medicin efter utgångsdatum.Glucophage

Glucophage bipacksedel

Relaterade produkter diabetes

  • Metformin
  • Janumet
  • Eucreas
  • Victoza
  • Competact
  • Komboglyze
  • Onglyza
  • Jentadueto
Apotek på nätet