Vad är Galvus?

Galvus är ett läkemedel som används för att behandla diabetes mellitus typ 2. Det används tillsammans med en hälsosam kost och regelbunden motion för att kontrollera blodsockernivån. Detta bidrar till att förebygga allvarliga diabeteskomplikationer som njurskador och blindhet.

Galvus ordineras vanligtvis när enbart kost och motion eller andra läkemedel inte räcker för att kontrollera blodsockernivån. Det kan ges ensamt eller i kombination med andra diabetesläkemedel. Det kan tas med eller utan föda. Dosen beror på ditt hälsotillstånd och dina blodsockernivåer. Ta det enligt din läkares anvisningar.

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Galvus är hypoglykemi, tremor, huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Det är viktigt att känna igen symtomen på hypoglykemi (såsom dåsighet, svettningar, yrsel, svimning och muntorrhet) och veta hur man hanterar dem. Du kan bära med dig socker eller dextrosol för att kontrollera symtomen om de uppstår. Kontakta din läkare om biverkningarna inte går över eller om du oroar dig.

Innan du tar detta läkemedel ska du tala om för din läkare om du någonsin har haft en njursjukdom, hjärtsjukdom eller problem med bukspottkörteln. Gravida eller ammande kvinnor bör också rådgöra med sin läkare innan de tar läkemedlet. Vissa andra läkemedel som du tar kan störa effekten av detta läkemedel. Se därför till att din läkare känner till alla andra läkemedel du tar. Begränsa ditt alkoholintag när du tar detta läkemedel eftersom det kan öka risken för att utveckla lågt blodsocker. Du kan behöva göra regelbundna tester av t.ex. njurfunktion och blodsockernivåer för att kontrollera att läkemedlet fungerar som det ska.

Köpa Galvus receptfritt

Beställa Galvus Säkert på Nätet

Pris Galvus 758 Kr

 • Dosering: Galvus Vildagliptin
 • Pris Galvus (inkl. läkarkonsult): 1052 Kr

Här kan man beställa Galvus på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Vad är insulin och varför behöver vi det?

Insulin är ett hormon som produceras naturligt i kroppen av bukspottkörteln. Det hjälper till att kontrollera mängden socker (glukos) i blodet. Om kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller inte använder det insulin som produceras effektivt leder detta till diabetes (diabetes mellitus).

Personer med diabetes måste behandlas för att kontrollera sockernivåerna i blodet. Detta beror på att god kontroll av blodsockernivåerna minskar risken för senare komplikationer. Vissa personer kan kontrollera blodsockernivån genom att ändra sin kost, medan andra får läkemedel som Galvus utöver kostförändringar.

Galvus verkar delvis genom att öka den mängd insulin som kroppen producerar. Det minskar också mängden av en substans som kallas glukagon och som produceras av bukspottkörteln. Glukagon får levern att producera mer socker. Genom att minska mängden glukagon i kroppen bidrar det också till att sänka mängden socker i blodet.

Innan du tar Galvus

Alla läkemedel kan inte tas av alla patienter. Om du till exempel lider av vissa befintliga tillstånd eller tar särskilda läkemedel kanske du inte får ta Galvus eller bara får ta det med stor försiktighet. Av dessa skäl är det viktigt att din läkare får information om följande innan du börjar ta Galvus: 

 • Om du är gravid, försöker få barn eller ammar.
 • Om du har problem med lever- eller njurfunktionen.
 • Om du har ett tillstånd där ditt hjärta inte fungerar så bra som det borde, så kallad hjärtsvikt.
 • Om du redan har haft en allergisk reaktion mot ett visst läkemedel. Om du har fått en allergisk reaktion mot något annat innehållsämne i ett läkemedel måste du också informera läkaren.

Hur ska Galvus tas?

Innan du påbörjar behandlingen ska du läsa tillverkarens bipacksedel. Där hittar du mer information om Galvustabletter och en fullständig förteckning över biverkningar som kan uppstå när du tar Galvus.

Ta Galvus som din läkare säger åt dig att göra. Svälj tabletterna med ett glas vatten.

Den vanliga dosen är en 50 mg-tablett två gånger om dagen, men ibland behövs bara en dos om dagen, beroende på vilka andra läkemedel du tar. Din läkare kommer att tala om för dig hur många doser du ska ta och denna information kommer också att finnas tryckt på etiketten på tablettförpackningen för att påminna dig. Om du har blivit tillsagd att ta en dos Galvus varje dag ska du ta den på morgonen. Om du har blivit tillsagd att ta två doser per dag ska du ta den första dosen på morgonen och den andra dosen på kvällen. Du kan ta Galvustabletterna före, under eller efter en måltid.

Vilka är fördelarna med Galvus?

Galvus tillhör en grupp läkemedel som kallas DPP-4-hämmare. Det verkar genom att hjälpa kroppen att producera mer insulin efter en måltid i stället för att släppa ut för mycket glukos (socker) i blodet. På så sätt sänker det blodsockernivån i kroppen. Detta läkemedel tas vanligtvis en gång om dagen och har relativt få biverkningar.

Att sänka blodsockernivån är en viktig del av behandlingen av diabetes. Om du kan kontrollera blodsockernivåerna minskar du risken för att utveckla någon av de allvarliga komplikationerna till diabetes, t.ex. njurskador, ögonskador, nervproblem och förlust av lemmar. Korrekt kontroll av diabetes kan också minska risken för hjärtsjukdom och stroke. Att ta detta läkemedel regelbundet, tillsammans med en bra kost och fysisk aktivitet, hjälper dig att leva ett normalt och hälsosamt liv. Du bör ta det så länge som det är ordinerat för dig eftersom det kommer att skydda din framtida hälsa.

Biverkningar av Galvustabletter

För de flesta biverkningar som kan uppstå till följd av Galvus behövs ingen medicinsk behandling eftersom de vanligtvis försvinner av sig själva efter några dagar.

Vanliga biverkningar av Galvus

 • Hypoglykemi (låg blodsockernivå)
 • Darrningar
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Utmattning
 • Illamående

Om din läkare har rekommenderat dig att ändra din kost, sluta röka eller motionera regelbundet är det viktigt att du följer dessa råd.

Prata med din läkare innan du börjar med någon ny fysisk aktivitet eftersom det kan påverka dina blodsockernivåer och du kan behöva kontrollera dina blod- eller urinvärden mer regelbundet.

Se till att du vet hur det känns när ditt blodsocker är för lågt. Detta kallas hypoglykemi eller ”hypo”. Även om det är osannolikt att Galvus orsakar hypoglykemi kan andra läkemedel som du tar samtidigt för diabetes orsaka hypoglykemi. De första tecknen på hypoglykemi är skakningar eller ångest, svettningar, blekhet, hunger, hjärtklappning och yrsel.

Om du ska genomgå en operation eller tandbehandling bör du tala om det för den läkare som behandlar dig att du har diabetes och tar Galvus.

Om du är ovanligt törstig, kissar oftare än vanligt eller känner dig trött bör du tala om det för din läkare. Detta är tecken på att du har för mycket socker i blodet och din behandling kan behöva justeras.

Behandling av diabetes är vanligtvis livslång. Fortsätt att ta Galvustabletter om inte din läkare råder dig att göra något annat.

Galvus Bipacksedel

Vad orsakar typ 2-diabetes?

Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln av särskilda celler som kallas betaceller. Bukspottkörteln är belägen under och bakom magen. Insulin behövs för att transportera blodsocker (glukos) in i cellerna. Glukosen lagras i cellerna och används senare för energiproduktion.

Bukspottskörteln

Om du har typ 2-diabetes reagerar dina fett-, lever- och muskelceller inte korrekt på insulin. Detta kallas insulinresistens. Följden blir att blodsockret inte når in i dessa celler för att lagras som energi.

Om sockret inte kan ta sig in i cellerna ackumuleras en hög nivå av socker i blodet. Detta kallas hyperglykemi. Kroppen kan inte använda glukosen som energi. Detta leder till symtomen på typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes utvecklas vanligtvis långsamt och smygande. De flesta som drabbas är överviktiga eller lider av fetma när de får diagnosen. Mer fett gör det svårare för kroppen att använda insulin på rätt sätt.

Typ 2-diabetes kan också utvecklas hos personer som inte är överviktiga eller lider av fetma. Detta är vanligare hos äldre vuxna.

Vilka är symtomen på typ 2-diabetes?

Personer med typ 2-diabetes har ofta inga symtom i början. De kanske inte har några symtom på många år. Tidiga symtom på diabetes som orsakas av höga blodsockernivåer kan vara:

 • Infektioner i urinblåsan, njurarna, huden eller andra infektioner som uppträder oftare eller läker långsamt.
 • Hunger
 • Utmattning
 • Ökad törst.
 • Ökat behov av att kissa.
 • Suddig syn.

Efter många år kan diabetes leda till allvarliga hälsoproblem och därefter till många andra komplikationer.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521690X07000589

Apotek på nätet