Vad används det till?

  • Förebyggande och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och barn över 12 år.

Köpa Fultium D3 receptfritt ↓

Beställa Fultium D3 Säkert på Nätet

Pris Fultium D3 678,57 Kr

  • Dosering: 800 IE 30 – 2740 IE/ml droppar
  • Pris Fultium D3 (inkl. läkarkonsult): 678,57 Kr

Att beställa Fultium D3 utan recept I Sverige görs genom att fylla i ett frågeformulär som finns på nätet. Efter det skapas ett nätbaserat recept.

Hur fungerar det?

Fultium D3-kapslar innehåller den aktiva beståndsdelen kolekalciferol, som också är känd som vitamin D3. Varje kapsel innehåller 800 IE kolekalciferol, vilket är ekvivalent med 20 mikrogram vitamin D3.

Vitamin D erhålles normalt i första hand från solljusets påverkan på huden. Det är också konsumerat med fet fisk och mejeriprodukter. D-vitaminbrist utvecklas när det finns otillräcklig exponering mot solljus, såsom hos äldre personer med nedsatt rörlighet eller som är bundna till hemmet, personer som täcker deras hud när de är utomhus, eller när det finns en brist på vitamin i kosten.

Får ej användas för

  • Barn under 12 år.
  • Personer med en hög nivå av kalcium i blodet (hyperkalcemi), till exempel som ett resultat av benmärgscancer, cancer som har spridit sig till benen, sarkoidos eller överaktivitet av bisköldkörtlarna (hyperparathyroidism).
  • Personer med mycket höga nivåer av kalcium i urinen (hyperkalciuri).
  • Personer som för närvarande har njursten (nefrolitiasis).
  • Personer med kraftigt nedsatt njurfunktion.
  • Personer med D-vitaminförgiftning.
  • Personer med allergi mot jordnötter eller soja (Fultium D3-kapslar innehåller jordnötsolja).

Detta läkemedel ska inte användas om du är allergisk mot någon av dess beståndsdelar. Informera din läkare eller apotekare om du tidigare har råkat ut för en sådan allergi.

Om du råkar ut för en allergisk reaktion, ska du sluta använda detta läkemedel och informera din läkare eller apotekare omedelbart.

Graviditet och amning

Vissa läkemedel ska inte användas under graviditet eller amning. Dock kan andra läkemedel på ett säkert sätt användas under graviditet eller amning under förutsättning att fördelarna för modern överväger riskerna för det ofödda barnet. Informera alltid din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid, innan du använder någon medicin.

Apotek på nätet