Vad är Fluvastatin?

Fluvastatin är ett läkemedel som klassas som en statin, vilket är en grupp av läkemedel som fungerar på likartat sätt för att styra kolesterolvärdet i blodet. Det blockerar en enzym i kroppen som behövs i processen för att producera kolesterol, och reducerar mängden kolesterol i kroppen.

Köpa Fluvastatin receptfritt

Beställa Fluvastatin Säkert på Nätet

Pris Fluvastatin tabletter / depottabletter från 480 Kr

 • Dosering: Fluvastatin tabletter 20 mg / 40 mg / 80 mg
 • Pris Fluvastatin tabletter (inkl. läkarkonsult): 84 kapslar – från 480 Kr

Här kan man beställa Fluvastatin på nätet utan recept från doktorn på nätet.

Vad används Fluvastatin till?

Fluvastatin används normal för att reducera halten av LDL-kolesterol I blodet och kan också hjälpa till med att reducera triglycerider och öka HDL-kolesterolhalten, vilket i båda fallen hjälper till att minska risken för kardiovaskulära händelser. Om man har en stor risk för hjärt- och kärlsjukdomar kan Fluvastatin minska risken att råka ut för myokardinfarkt, stroke, revaskularisering och dödsfall.

Läkaren kan komma att rekommendera Fluvastatin om man har:

 • Höga kolesterolvärden i blodet (hyperkolesteremi)
 • Hypertoni och andra riskfaktorer för hjärtsjukdom (med och utan onormal kolesterol)
 • Höga värden på triglycerider och kolesterol i blodet (kombinerad hyperlipidemi)

Hur fungerar Fluvastatin?

Fluvastatin fungerar genom att minska nivån av LDL-kolesterol i blodet genom att ändra sättet på vilket kolesterol produceras i kroppen. Normalt behövs ett enzym kallat 3-hydroxi-3-metylglutaryl coenzym A (HMG-CoA) reduktas i reaktionen för att syntetisera kolesterol i kroppen. När man tar Fluvastatin blockerar det fullständigt detta enzym och minskar takten på som kolesterol kan produceras på och kolesterolkoncentrationen i blodet minskar.

Fluvatstatin kan också öka upptaget av kolesterol från blodet i levern. Detta betyder att mer kolesterol tas bort från blodet och bryts ner i levern, vilket minskar LDL och triglycerider ytterligare.Fluvastatin Novartis

Fluvastatin bipacksedel

Relaterade produkter högt kolesterol

 • Ezetrol
 • Simvastatin
 • Zocord
 • Lescol
 • Pravastatin
 • Lipitor
 • Crestor
 • Lipostat
Apotek på nätet